Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals Logo del portal

¿És legítim en un Estat de Dret que el sistema de justícia penal estiga orientat per la idea de prevenció a ultrança? ¿És, potser, eficaç aquesta manera de combatre el delicte? Només les mesures que s’han aprovat en els últims temps en els plànols nacional i internacional per a lluitar contra el terrorisme obrin ja un camp de reflexió bastant considerable des d’aquesta perspectiva, així com de problemes a tractar, que incideixen de ple en el Dret penal i processal, però que adquireixen també rellevància des del prisma d’altres disciplines com la Criminologia, el Dret constitucional o la Filosofia i la Història del Dret. D’altra banda, l’augment notable dels moviments de protesta ciutadana arran de la crisi econòmica i social també ha derivat en els últims anys en un enduriment general de la regulació de les infraccions de desordres públics tant des del punt de vista estrictament penal com des del Dret administratiu sancionador. Sobre eixa base cal plantejar-se, entre altres qüestions, si no estem assistint a una desvirtuació del concepte democràtic d’ordre públic.