Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals Logo del portal

El projecte parteix de la premissa de què el principi de legalitat experimenta en l'actualitat un continu procés d'erosió en el sistema de justícia penal espanyol, a conseqüència de diverses dinàmiques de transformació apreciables en relació amb les institucions públiques més pròximes a les garanties que es deriven del seu significat, això és, el poder legislatiu i el poder judicial. Tanmateix, l'aplicació del Dret en la pràctica continua fent-se en bona mesura com si continuara vigent el vell paradigma del Dret penal com a ultima ratio, la llei penal com a lex certa, amb els tribunals com a mers intèrprets de la llei, i els drets fonamentals com a límits al poder punitiu. Aquesta situació de dissonància enfosqueix la identificació dels problemes, i dificulta la valoració de la seua magnitud, així com la reflexió sobre si és necessari repensar algunes de les categories i regles de funcionament tradicionals i plantejar, en cas que siga necessari, propostes de millora.