University of Valencia logo Logo Master's Degree in Business Process Planning and Management Logo del portal

.

Activitats complementàries, seminaris, visites a empreses i club de mentors

.
.

Quality teachers and personalised attention to students

Attention to the needs and individual skills of each student on the part of teachers and management team

.

Afternoon schedule

The Master’s degree courses are designed to facilitate the compatibility with work

Vaig triar el màster en Planificació i Gestió de Processos Empresarials de la Universitat de València, principalment per el seu contingut acadèmic i al renom de la universitat i els seus docents

Juan Felipe Aragón

30 june 2010

Juan Felipe Aragón 

Estudiant de doctorat

Enginyeria Industrial

Colòmbia

Any de finalització del Màster 2010

"...vaig triar el màster en Planificació i Gestió de Processos Empresarials de la Universitat de València, principalment per el seu contingut acadèmic i al renom de la universitat i els seus docents. El màster em va permetre no solament adquirir coneixements professionals avançats, sinó també em va brindar l'oportunitat enriquir la meua formació personal en tenir una experiència multicultural amb professionals de diverses àrees i provinents de múltiples països com a companys de classe."