Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Criminologia i Seguretat Logo del portal

  • CG1: Ser capaços de prendre decisions tant individuals com col · lectives en la seva tasca professional i / o investigadora.
  • CG2: Ser capaços de buscar, seleccionar, ordenar, analitzar i sintetitzar la informació, seleccionant i contrastant aquella que resulta pertinent per a la presa de decisions, elaboració d'estratègies i assessorament.
  • CG3: Saber treballar en equip amb eficàcia i eficiència, particularment en contextos d'interdisciplinarietat.
  • CG4: Elaborar i manejar els escrits, presentacions, informes i procediments d'actuació adequats per a cada context o actuació.
  • CG5: Ser capaços d'analitzar de forma crítica tant el seu propi treball com les aportacions d'altres persones, contemplant en conjunt i tenint en compte els distints aspectes i les implicacions de les decisions i opcions adoptades, sabent triar o aconsellar les més convenients dins de l'ètica, la legalitat i els valors de la convivència social.