Logo de la Universitat de València Logo Màster en Garanties Penals i Delictes Socioeconòmics Logo del portal

CRITERIS ESPECÍFICS D'ADMISSIÓ AL MÀSTER 

El màster s’adreça a estudiants amb una formació prèvia específica en dret penal. Per tant, per matricular-se en el títol cal ser llicenciat/ada o graduat/ada en Dret o en Criminologia.

La preinscripció és el procediment d'admissió mitjançant el qual s'ordenen les sol·licituds i s'adjudiquen les places oferides.La Universitat de València obri dues fases o períodes de preinscripció a Màster per al curs acadèmic 2021-2022, d'acord amb el següent calendari:

FASE ORDINARIA: CALENDARI PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA 2021-2022

Presentació de sol.licituds de preinscripcióSolicitud on-line

 Des de l'1 de febrer fins a 15 de juny 2021
Fi de termini de presentació de la documentació "en format electrònic" 15 de juny 
Data límit per a consideracions acadèmiques (actualització nota mitjana). No s’actualitzarà la nota si, a data fi de termini de presentació de la documentació "en format electrònic", no s’haguera presentat el Certificat Acadèmic. 22 de juny
Baremació de les sol·licituds Del 28 de juny al 2 de juliol
Publicació resultats preinscripció 09 de juliol (09:00 h)
Reclamació resultat baremació (emplenant formulari en la Seu Electrònica) 09 juliol (14h) -12 de juliol (23:59h)
Automatrícula primeres* i segones matrícules Del 13 al 15 de juliol 2021
Publicació resultats 1ª crida de la llista de espera 21 de juliol (09:00 h)
Automatrícula 1ª llista d'espera* 22 i 23 de juliol 2021
Publicació resultats 2ª crida de la llista de espera 27 de juliol (09:00 h)
Automatrícula 2ª llista d'espera* 27 de juliol (14:00h) - 28 de juliol (23:59 h)
* Condicionada a la acreditació requisits d’accés: Títulació universitària a 30 de setembre de 2021
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Les persones admeses que no es matriculen en els períodes establerts, perdran la plaça.
  1. enlightenedINFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ: postgrado@uv.es
    enlightenedINFORMACIÓ MATRICULA I ADMINISTRATIVA: maica@uv.es

FASE EXTRAORDINARA: CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA   

Presentació de la  Solicitud on-line Des del 16 de juliol (14:00 h) fins a les 23:59 h del 2 de setembre
Publicació dels màsters tancats, i dels oberts amb disponibilitat de places 30 de juliol
Fi de termini de presentació de la documentació "en format electrònic" 2 de setembre
Data límit per a consideracions acadèmiques (actualització nota mitjana).No s’actualitzarà la nota si, a data fi de termini de presentació de la documentació "en format electrònic", no s’haguera presentat el Certificat Acadèmic. 7 de setembre
Baremació de les sol·licituds Des del 10 al 16 de setembre
Publicació del resultat de la selecció 21 de setembre (09:00h)
Reclamació resultat baremació (emplenant formulari en Entreu) 21 de setembre (14:00 h) al 22 de setembre (23:59)
Automatrícula primeres * i segones matrícules 23 i 24 de setembre 2021
Fi termini per a l’acreditació de requisits d’accés: Titulació universitària  30 de setembre 2021
*Condicionada a la acreditació requisits d’accés de la titulació universitària a 30 de setembre de 2021

INFORMACIÓ ADDICIONAL

  1. Les persones admeses que no es matriculen en els períodes establerts, perdran la plaça.
  2. enlightenedINFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ: postgrado@uv.es

    enlightenedINFORMACIÓ MATRICULA I ADMINISTRATIVA: maica@uv.es