University of Valencia logo Logo Master's Degree in Criminal Safeguards and Socio-Economic Crimes Logo del portal

CRITERIS ESPECÍFICS D'ADMISSIÓ AL MÀSTER 

El màster s’adreça a estudiants amb una formació prèvia específica en dret penal. Per tant, per matricular-se en el títol cal ser llicenciat/ada o graduat/ada en Dret o en Criminologia.

FASE I: CALENDARI PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA 2020-2021

Presentació de sol.licituds de preinscripcióSolicitud on-line

Des de l'1 de febrer fins aL17 de juny de 2020
Fi de termini de presentació de la documentació "en format electrònic" 17 de juny 
Data límit per a consideracions acadèmiques (actualització nota mitjana). No s’actualitzarà la nota si, a data fi de termini de presentació de la documentació "en format electrònic", no s’haguera presentat el Certificat Acadèmic. 24  de juny 
Baremació de les sol·licituds Del 29 de juny al 3 de juliol 
Publicació resultats preinscripció 09 de juliol (09:00 h) 
Reclamació resultat baremació (emplenant formulari en la Seu Electrònica) Del 10 al 13 de juliol 
Automatrícula primeres* i segones matrícules Del 14 al 16 de juliol 
Publicació resultats 1ª crida de la llista de espera 22 de juliol (09:00 h) 
Automatrícula 1ª llista d'espera* 23 i 24 de juliol 
Publicació resultats 2ª crida de la llista de espera 28 de juliol (09:00 h) 
Automatrícula 2ª llista d'espera* 28 de juliol (14:00h) - 29 de juliol (23:59 h)
* Condicionada a la acreditació requisits d’accés: Títulació universitària a 16 d'octubre de 2020 

FASE II: CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA   

Presentació de la  Solicitud on-line Des del 17 de juliol (14:00 h) fins a les 23:59 h del 3 de setembre 2020
Publicació de les places vacants 31 de juliol 
Fi de termini de presentació de la documentació "en format electrònic" 3 de setembre 
Data límit per a consideracions acadèmiques (actualització nota mitjana).No s’actualitzarà la nota si, a data fi de termini de presentació de la documentació "en format electrònic", no s’haguera presentat el Certificat Acadèmic. 9 de setembre 
Baremació de les sol·licituds Del 14 al 18 de setembre 
Publicació del resultat de la selecció 23 de setembre (09:00h) 
Reclamació resultat baremació (emplenant formulari en Entreu) 24 de setembre 
Automatrícula primeres * i segones matrícules Del 25 al 28 de setembre 
Fi termini per a l’acreditació de requisits d’accés: Titulació universitària  16 d'octubre (23:59 h) 
*Condicionada a la acreditació requisits d’accés de la titulació universitària a 16 d'octubre fins 23:59 h 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

  1. Les persones admeses que no es matriculen en els períodes establerts, perdran la plaça.
  2. Les persones participants en la Fase I que no obtinguen plaça, podran participar en la Fase II, realitzant una nova sol·licitud elegint màsters diferents.

enlightenedINFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ: postgrado@uv.es

enlightenedINFORMACIÓ MATRICULA I ADMINISTRATIVA: maica@uv.es