Logo de la Universitat de València Logo Màster en Garanties Penals i Delictes Socioeconòmics Logo del portal

El Màster té com a finalitat proporcionar una formació altament especialitzada en la matèria penal, substantiva i processal, i específicament en els delictes socioeconòmics. Està compost per un total de 60 crèdits, 39 de matèries comunes i 11 d'optatives, a més dels 10 crèdits corresponents al TFM, que podran completar-se en la seua integritat en un any acadèmic. Com consta en la GUIA DOCENT, el Màster compta amb dos itineraris, un d'orientació metodològica i un altre d'orientació professional. El primer té un enfocament investigador i dóna accés a la realització de la tesi doctoral sense necessitat de cap complement de formació. El segon, de caràcter professional, inclou 9 crèdits de pràctiques externes, així com una taula de reconeixements de fins a 21 crèdits per als alumnes procedents del Màster en Advocacia. El contingut de les diferents assignatures pot consultar-se en el PROGRAMA. Amb la finalitat de garantir el doble vessant formatiu, teòrica i pràctica, i d'assegurar la qualitat docent, el Màster compta amb un PROFESSORAT qualificat, integrat per docents de la Universitat especialistes en la matèria, lletrats, magistrats i fiscals, alguns pertanyents a les més altes instàncies judicials, com el Tribunal Suprem i la Fiscalia Anticorrupció.

Objetius: El Màster Universitari en Garanties Penals i Delictes Socioeconòmics té com a objectiu proporcionar als alumnes i alumnes una formació altament especialitzada en matèria penal, principalment en l'àmbit de la delinqüència socioeconòmica, dotant-los de les competències i habilitats necessàries, tant per a desenvolupar una activitat investigadora en aquest camp, com per a exercir professionalment en aquest ordre.