Logo de la Universitat de València Logo Màster en Garanties Penals i Delictes Socioeconòmics Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 39

Crèdits optatius: 11

Treball fi de màster: 10

Codi titulació: 2230

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/mgapenal

Places ofertes de nou ingrés: 25

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Dret

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Angela Matallín Evangelio (Directora)
Alicia Armengot Vilaplana
Javier Guardiola García
María Sánchez Vilanova
Catalina Vidales Rodríguez
Carmen Molines Momparler (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: L’objectiu del màster se centra a formar a experts en dret penal que duguen a terme correctament les seues competències en les diferents esferes de la societat on exercisquen la seua funció. Aquesta formació va dirigida a diferents col·lectius. D’una banda, els estudiants i professionals que volen realitzar la tesi doctoral en dret penal. De l’altra, els que pretenen dedicar-se a la investigació o desenvolupar la carrera acadèmica en aquesta especialitat. També és adequat per als graduats i graduades que busquen ingressar en el mercat laboral, assumint atribucions en el camp penal. Així mateix, per als que ja estan exercint professionalment i es volen especialitzar en aquesta branca o ampliar els coneixements. En aquest grup s’inscriuen principalment advocats, procuradors, jutges, fiscals i altres membres del personal judicial, que busquen actualitzar i perfeccionar la seua formació, amb vista a millorar la seua tasca, a doctorar-se o bé, en el cas dels magistrats, a obtenir l’especialitat penal que els habilita per accedir a llocs específics. Finalment, està indicat per als alumnes que desitgen preparar oposicions d’ingrés en el sector públic en el temari de les quals s’incloguen qüestions de dret penal.

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: fac.dret@uv.es