Logo de la Universitat de València Logo Màster en Psicologia General Sanitària Logo del portal

Aquest màster s'ha concebut com una formació aplicada, orientada a l'exercici professional. El màster proposa la formació avançada i especialitzada en coneixements, actituds i destreses que permeten als professionals desembolicar-se en l'àmbit de la psicologia de la salut. Així mateix, es pretén la formació de capacitats crítiques i reflexives de l'alumnat que redunden en una millora de la seua pràctica professional i en el desenvolupament i aplicació dels coneixements inclosos. El màster se centra en la promoció, prevenció, avaluació, tractament i rehabilitació, de tots aquells aspectes relacionats amb la salut i el benestar de les persones. S'instruirà també en els fonaments científics i professionals de la Psicologia Sanitària i en l'Entrenament de totes aquelles habilitats bàsiques pròpies del Psicòleg General Sanitari.