Logo de la Universitat de València Logo MuseusUV-Història de l'Escola Logo del portal

Introducció

La Universitat de València ha tingut un paper determinant en la formació de les mestres i els mestres de l'àmbit valencià. Professionals compromesos amb l'ensenyament i l'educació que han transitat al llarg dels diferents sistemes polítics i en contextos socials molt diversos. L'Educació com a concepte ampli i determinant de les societats, ha estat el pilar fonamental sobre el qual s'ha desenvolupat la nostra cultura.

Aquesta exposició presenta empremtes, senyals i testimonis dels diferents períodes, mostrant en cadascun d'ells aquells elements que van condicionar l'esdevenir de l'ensenyament i el seu aprenentatge: des dels orígens de les Escoles de Primària fins als avanços del període democràtic. Ofereix preguntes i relats sobre l’evolució dels models educatius, la formació dels mestres, les tasques didàctiques, les propostes, els èxits i les frustracions per a transitar des del vell paradigma de la tradició a altre que aposta per la innovació mordernitzadora i el compromís social com a component. En cadascun dels apartats veurem els materials, instruments i mobiliari que han format part d'aquest paisatge educatiu.

Exposicio Permanent

Els origens

La construcció del sistema escolas

Aula Republica

Dignificació profesional

Aportacions de la Institució Lliure d'Ensenyament i l'Escola Nova

Aula Seminari

La II República

Una política educativa orientada a enfortir l’acció de l’Estat

Exposicio Permanent

La postguerra

L’impacte del "nuevo orden" franquista sobre l’educació

Aula Republica

Desarrollisme i la Tecnocràcia

L’estabilització i el desenvolupament econòmic

Aula Seminari

La Transició democràtica

Definició d’un pacte constitucional per al sistema educatiu