Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical de SATTUi Logo del portal

Portal de transparència de SATTUi

SATTUi adopta com a principi bàsic i fonamental la independència real respecte de qualsevol ideologia, creença, partit polític o organització social. Per a garantir aquesta independència SATTUI declara com a únics objectius la defensa i promoció dels drets i interessos laborals del personal al qual representa, i exclou de fet qualsevol aliança amb organitzacions diferents a les sindicals o que pretenguen objectius diferents als estrictament laborals, ja siguen aquests de caràcter polític, ideològic, religiós o de qualsevol altre tipus.

Per a reforçar l’esmentada independència i procurar que siga real i efectiva, SATTUi no podrà rebre cap subvenció, excepte aquelles de caràcter finalista i destinades a qüestions estrictament laborals.

SATTUi s’organitza i es compromet a funcionar de manera transparent perquè considera que la transparència no sols ha de ser una reivindicació, sinó una pràctica real i efectiva. Per això els seus comptes, el seu patrimoni, els seus acords i les accions que emprenga es faran públiques i accessibles per a qualsevol treballador, siga o no afiliat.

 

Comptes:

UVEG

Comptes generals de SATTUi

 

Patrimoni:

El patrimoni de SATTUi estarà integrat fonamentalment per les aportacions de les quotes sindicals.

Es renuncia a l’adquisició en propietat de béns immobles.

No es podrà realitzar cap tipus d’inversió econòmica, ni la cerca de rendibilitat, més enllà de la que puga produir de manera ordinària el manteniment dels comptes bancaris.

Els seus recursos econòmics estaran destinats principalment a finançar les despeses de funcionament del sindicat.

Així mateix, podrà destinar recursos a l’ajuda humanitària i de solidaritat.