Logo de la Universitat de València Logo Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Logo del portal

  • Autors: Samper, J.Javier;MArtinez, J.José; Adell, F.Javier;Felici, Santiago; Van der Berg, Leo
  • (2008).
  • Tipus de publicació: Article
  • URL Publicacio: An Ontological Infrastructure for the Automatic Control of Freight Transport
  • Titol publicació (nom del llibre o de la revista): Full article.
  • Resum:

    CONGRESO: EATIS2008 THE THIRD EUROAMERICAN CONFERENCE ON TELEMATICS AND INFORMATION SYSTEMS (EATIS2008 ARACAJU, BRASIL).

  • ISBN: 978-1-59593-988-3