STEPV-Intersindical valenciana     
   pas

   pdi

   interins

   investig.

   mesa neg.

   legislació

   acció social

   salut lab.

   enllaços

   igualtat

   comunicats

   formació

   permisos

   residències

vacapas
                        contacte               

Calendari-2012
Calendari general de la Universitat de València 2011
 
Addenda del calendari general de la Universitat de València per a 2011
 
Personalitza el teu calendari laboral


Ofertes d'ocupació

escola sindical Melchor Botella

espai intersindical 
STEPV-Universitats en Facebook  
Youtube
 
flickr
addesió al manifest de la Plataforma

STEPV Universitats

   U. Polit. València
Logotip
Univ. Jaume I
Logotip
Univ. d'Alacant

U. Miguel Hernand.

Univ. CEU-CH

Univ. Católica V.

PDI amb la LOMLOU

Intersindical Valenciana
 
XI concgrès STEPV


conveni col·lectiu PDI laboral

XIè congrès del STEPV

revista del STEPV

Real Decreto-Ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo (Plan PREPARA)

Resum i documentació de la mesa negociadora de 18/07/2012 

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.  

Fotos del Xè Congrès de la Confederació Intersindical

Comunicat: IV Jornades confederals d'universitat de la Confederació de STEs-Intersindical  

Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.  

El mobbing o assetjament psicològic, un risc per a la salut.

Com afecta la reforma laboral a la salut


Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral  

Díptic contra les retallades en les universitats públiques  

Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público  

Decret Llei 1/2012, de 5 gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana [2012/210]  

Revisa't la nòmina  

2012: Any de les privatitzacions en educació  

Informe econòmicofinancer de Gerència al 30 de setembre de 2011

Oferta pública d'ocupació 2011 de la Universitat de València

Discriminació i assetjament sindical a la UPV

Barrat de places D/C a la Universitat Politècnica de València  

Real Decreto-ley 7/2011, de medidas urgentes para la reforma 
de la negociación colectiva

Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació   


Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

DECRET LLEI 3/2010, de 4 de juny, del Consell, de mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic valencià.

Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público

Acord de condicions de treball del PAS 2008-2011

Annex a l'Acord de condicions de treball 2008-2011

Esborrany de conveni col·lectiu de PDI d'universitats públiques valencianes

Esborrany d'Estatut del PDI
Posició de l'STEPV davant l'esborrany


Pàgina mantinguda per STEPV-Iv          stepv@uv.es stepv@uv.es