Logo de la Universitat de València Logo Unitat Central d'Investigació de Medicina (UCIM) Logo del portal

La secció de cultius cel·lulars i citometria de la Unitat Central d'Investigació de Medicina (UCIM), és un laboratori destinat al desenvolupament d'un conjunt de tècniques que permeten la catalogació, manteniment i estudi de cèl·lules “in vitro” així com la criopreservació de línies cel·lulars. La secció comprén 3 àrees de treball:

  • Cultius cel·lulars
  • Citometria de flux
  • Criopreservació

La citometria de flux és una tècnica que permet mesurar i obtindre informació sobre les característiques òptiques de cèl·lules o partícules en suspensió en ser sotmeses a una font de llum làser.

Aquesta mesura es realitza sobre cada partícula individual en base la dispersió de la llum frontal (forward scatter), relacionada amb la grandària cel·lular, la dispersió lateral 90 graus (side scatter), relacionada amb l'estructura interna i amb la complexitat citoplasmàtica i a l'emissió de fluorescència de les partícules il·luminades per la llum làser.

La citometria de flux ens permet estudiar les característiques fenotípiques de les poblacions cel·lulars, immunofenotip, utilitzant anticossos monoclonals fluorescents i les característiques funcionals utilitzant per a això les diferents sondes fluorescents disponibles.

La citometria de flux és un sistema ràpid, podent analitzar milers de cèl·lules / minut, i multiparamètric, permetent l'anàlisi de diversos paràmetres cel·lulars simultàniament.

La secció té com a objectiu donar assessorament científic i tècnic a diferents usuaris tant interns com externs, per a això es disposa de diferents citòmetres de flux analitzadors, separadors i un sistema de citòmetre d'imatge, microscopis, cabines de flux, incubadors de CO₂ en diferents percentatges d'O2 i una sala per a la criopreservació de les mostres.