Logo de la Universitat de València Logo Unitat Central d'Investigació de Medicina (UCIM) Logo del portal

La secció d'Imatge biomèdica i metabolòmica de UCIM compta amb les següents plataformes per a donar suport als investigadors:

Plataforma d'imatge:

La secció disposa d'una gran varietat d'equips que s'empren per a realitzar imatges in vivo. Es tracta de tècniques no invasiva que permeten obtindre imatges òptiques radioactives i no radioactives. A partir de les quals, s'obté informació anatòmica i metabòlica (funció cel·lular). Depenent de la tècnica emprada, a vegades es requereix de l'administració d'algun agent/contraste tant radioactiu (radiofàrmacs) com no radioactiu (agents bioluminiscents, fluorescents, i/o contractes de raigs-X). Una dels avantatges d'aquesta mena de tècniques, és que permeten realitzar estudis d'evolució de patologies i estudiar l'eficàcia del tractament.

Així mateix, la plataforma disposa d'un equip d'irradiació amb raigs-X, que permet irradiar a xicotets animals d'investigació, teixits, cèl·lules, mostres biològiques, etc. A més, porta incorporada una cambra que permet irradiar i adquirir imatges al mateix temps, una aplicació especialment útil en el camp de la radioteràpia guiada amb imatges de raigs X.

Plataforma de metabolòmica:

Aquesta part de la secció s'encarrega d'obtindre perfils metabolòmicos de mostres líquides, sòlides i semisòlides. S'obtenen diferents tipus d'espectres a partir dels quals es determinen una sèrie de metabòlits que poden ser quantificats. Està quantificació en algunes ocasions es realitza amb patrons i/o estàndard.

A més, la secció disposa d'una sèrie d'equips que permeten obtindre els nivells, histogrames i gràfiques de dispersió de les diferents poblacions cel·lulars sanguínies. Per l'altre costat, també permeten determinar les concentracions d'una gran varietat d'indicadors bioquímics en sang sencera, plasma i/o sèrum.