Logo de la Universitat de València Logo Unitat Central d'Investigació de Medicina (UCIM) Logo del portal

Equip de cromatografia LC-MS i GC/MS (UHPLC/GC/MS-Q-TOF) Bruker IMPACT II

Equip que determina quantitativament les concentracions d'una, diverses o moltes substàncies en una mostra biològica (sèrum, plasma, teixit o orina), alimentària o ambiental. Això s'aconsegueix gràcies a una separació cromatogràfica dels compostos presents en la matriu a estudiar, bé per cromatografia de líquids o cromatografia de gasos i el seu posterior nebulització amb fragmentació per a detectar els components segons el seu pes molecular.

Espectròmetre de Ressonància Magnètica Nuclear

L'espectroscòpia per Ressonància Magnètica Nuclear (RMN) es defineix com l'estudi de les molècules mitjançant el registre de la interacció de radiacions electromagnètiques de radiofreqüència amb els nuclis de les molècules situades en un camp magnètic extern. És una tècnica utilitzada per a avaluar el contingut bioquímic dels teixits vius, que proporciona informació metabòlica complementària a les alteracions anatòmiques que es poden trobar en els estudis radiològics.

Irradiador X-Rad225XL/Optimax

Permet irradiar models in vivo (rates i ratolins) i in vitro (cèl·lules en cultiu). A més a causa del sistema d'imatge incorporat (OptiMAX) ens permet adquirir imatges de bioluminescència, raigs X 2D i amb radioisòtops.

Plataforma d'Hematologia i Bioquímica

Es tracta d'una plataforma que serveix per a determinar per una banda les cèl·lules sanguinis; rojos, blancs i plaquetes. En el cas de les blanques, també dona informació dels valors relatius i absoluts. Per l'altra banda, els analitzadors de bioquímica poden determinar una gran varietat de anàlits en sang, serum o plasma.

Plataforma d'imatge: PET/TAC/IRM-3T/IVIS-X5

Es tracta d'una plataforma en la qual hi ha diferents equips d'imatge per a experimentació amb animals xicotets (ratolins i rates). També es poden fer servir per a obtindre imatges en mostres biològiques sòlides.