Logo de la Universitat de València Logo Unitat Central d'Investigació de Medicina (UCIM) Logo del portal

Les mostres per se acceptades al servei hauran de complir una sèrie de requisits previs:

  1. L’usuari ha d’informar amb detall de l’origen de la mostra (humana o animal), tipus (teixit, biofluid, cultiu cel·lular), quantitat (nombre total de mostres i volum aproximat), perillositat i precaucions a tindre en compte en el seu maneig.
  2. Les mostres han d’estar retolades de manera inequívoca per a la seua perfecta identificació.
  3. L’usuari ha d’indicar obligatòriament si desitja recuperar la mostra una volta les mesures han sigut completades o si pel contrari, autoritza al servei perquè les destruïsca.

El servei de metabolòmica no acceptarà:

  • mostres infeccioses o d’una perillositat extrema.
  • mostres humanes que no siguen completament anònimes.
  • mostres sense identificar o retolades malament.

Per agilitzar l’emmagatzematge i el seu posterior maneig, es recomana a l’usuari que faça arribar les mostres al servei en un format adequat al tipus i volum de mostra. En el cas del biofluids amb un volum mínim de 500 µl, es recomanen els vials cònics de 1,5 ml. És recomanable, sempre que es puga fer, contactar amb el servei abans de començar a acumular mostres, per tant de determinar la millor manera de lliurar les mostres.