UVemprénUniversitat de València Logo del portal

CONVOCATÒRIA 2020

SOL·LICITUDS

Termini de presentació: des del 6 de febrer fins al 20 de febrer de 2020
Inscripció: entreu

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1. Objecte

La Universitat de València ha subscrit un acord de col·laboració amb Konica Minolta Business Solutions Spain S.A., per a possibilitar la participació dels seus estudiants de titulacions oficials de grau, màster i doctorat en la competició internacional “Konica Minolta International University Contest”, que promou aquesta multinacional amb la finalitat de formar equips multidisciplinaris d'estudiants perquè analitzen processos organitzatius de la Universitat de València, presenten idees i desenvolupen proposades per a millorar-los.

En el marc d'aquest acord, el Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius publica aquesta convocatòria amb l'objectiu de seleccionar, mitjançant concurrència competitiva, d'entre l'estudiantat matriculat en el curs 2019/2020, en titulacions oficials de grau, màster o doctorat de qualsevol titulació de la Universitat de València, a les persones que representaran a aquesta universitat en les fases nacional i, en el seu cas, internacional d'aquest concurs.

2. Requisits

Estar matriculats en el curs 2019/2020 en una titulació oficial de grau, màster o doctorat de la Universitat de València.

Acreditar un nivell B2 d'anglès segons el Marc europeu comú de referència per als idiomes: aprenentatge, ensenyament, avaluació (MCER).

3. Fases del Concurs

Fase 1. Admissió

L'estudiantat que desitge participar en aquesta convocatòria haurà d'inscriure's segons el procediment previst en l'apartat 2 de la convocatòria i resultar admès en aquesta.

Fase 2. Formació dels equips: composició i objectiu

A la vista de les sol·licituds, una Comissió d'Avaluació proposarà la creació d'equips multidisciplinaris constituïts per un mínim de tres i un màxim de cinc estudiants. Cada equip podrà incloure un membre del personal de la universitat que siga PDI o PAS, com a tutor.

Les persones admeses es comprometen a acceptar el criteri de la Comissió d'Avaluació per a distribuir-les en els equips de treball.

Fase 3. Delimitació de l'objectiu dels projectes i tallers d'ajuda per a la seua preparació

Cadascun dels equips haurà de preparar un projecte en el qual s'analitze algun procés organitzatiu de la Universitat de València.

Es proposen tres àrees diferents per a l'anàlisi:

  • Cicle de vida de l'estudiant.
  • Serveis acadèmics i aprenentatge.
  • Serveis de Campus/vida de la ciutat o serveis d'estudiants.

Durant els mesos de febrer i març de 2020, s'organitzaran tallers d'ajuda enfocats a l'elaboració del seu projecte per a participar en el concurs, que es programaran, en horari de demà i amb una duració aproximada de 120 minuts per taller. Totes les persones admeses en el concurs hauran de participar en les sessions que es programen.

Fase 4. Selecció a la Universitat de València

La selecció d'equips i projectes es realitzarà per la Comissió d'Avaluació mitjançant l'avaluació del projecte i la presentació pública d'aquest. Aquesta Comissió elevarà la seua proposta al Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius que resoldrà què tres projectes seran convidats a participar en el Premi Nacional que tindrà lloc al juny de 2020 en una ciutat espanyola a determinar.

Fase 5. Premi Nacional Konika Minolta

Els projectes seleccionats per la Universitat de València seran avaluats per un jurat nacional juntament amb la resta de projectes de les universitats que participen en el "Konica Minolta International University Contest” a Espanya.

L'equip nacional guanyador serà premiat amb:

  • Una certificació de guanyador de la competició espanyola expedit per Konica Minolta per a tots els membres de l'equip.
  • Un viatge de 3 dies a Amsterdam i la invitació al Premi Internacional Konica Minolta España.

Fase 6. Premi Internacional Konika Minolta España

En el cas que algun dels tres projectes dels alumnes de la Universitat de València fóra el guanyador del Premi Internacional Konica Minolta España, el seu projecte seria avaluat, juntament amb la resta dels campions internacionals, per un jurat internacional.

El premi per a l'equip guanyador internacional és:

  • Una certificació expedida per Konica Minolta per a tots els membres de l'equip.
  • Un viatge a Nova York.