UVemprénUniversitat de València Logo del portal

CONVOCATÒRIA 2021

DOCUMENTS PER A LA DESCÀRREGA

  • Formulari de sol·licitud, declaració responsable i proposta d´idea de negoci (annexos II, III, IV de la convocatòria)
  • Proposta de pràctiques internacionals (document habilitat en aquest enllaç)
  • Proposta de pràctiques interregionals (document habilitat en aquest enllaç)

TROBAR UNA INSTITUCIÓ

INSCRIPCIÓ

PROCEDIMENT. Has de seguir tots els passos:

1 Sol·licitar la beca per ENTREU amb una instància general dirigida a la Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) mitjançant el tràmit “PRÀCTIQUES INTERNACIONALS EN EMPRENEDURIA

instancia general - UJIE

2 Adjuntar tota la documentació assenyalada en l´epígraf 2.6. de la convocatòria en la pestanya "Fitxers adjunts"

 

PREMIS I AJUDES

Per a això, es concedeixen 10 ajudes de mobilitat amb una dotació global de 20.000 €, per a la realització de pràctiques extracurriculars de 2 mesos de durada, relacionades amb la idea de negoci que presente la persona beneficiària.

Pràctiques internacionals: 5 ajudes de 2.500 € cadascuna.

Pràctiques interregionals: 5 ajudes de 1.500 € cadascuna.

Les pràctiques es podran realitzar en organitzacions d'acolliment situades a les regions emprenedores europees (nacionals o internacionals) o als països elegibles del programa Erasmus+.

REQUISITS

Les persones participants han d'estar matriculades a la Universitat de València en estudis de grau, màster o doctorat oficial durant el curs acadèmic 2020-2021 i 2021-2022

Disposar del nivell B2, almenys, en la llengua del país de destinació / llengua de treball (diferent a l´espanyol), entre altres requisits reflectits en la convocatòria.