UVemprénUniversitat de València Logo del portal

CONVOCATÒRIA 2023

DOCUMENTS PER A LA DESCÀRREGA

  • Proposta de pràctiques internacionals (document habilitat en aquest enllaç)

INSCRIPCIÓ

La presentació de la sol·licitud es realitzarà a través de la Seu Electrònica de la Universitat de València seguint les següents indicacions:

  1. Completar el formulari disponible en aquest enllaç https://links.uv.es/uvempren/UJIE_FORMULARIO, descarregar-lo en pdf i signar-lo de manera manuscrita o electrònica.
  2. Completar la proposta de pràctiques amb les dades de l'entitat d'acolliment, mitjançant el document habilitat en aquest enllaç https://links.uv.es/uvempren/UJIE_2023.
  3. En el cas de no tenir entitat d'acolliment en el moment de la inscripció, necessàriament s'haurà d'aportar un document que descriga els sectors econòmics, el tipus d'empresa i destinacions d'interès.
  4. Accedir a l’enllaç https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menuSEU.jsp?idtramite=EXPSOLP2U.
  • En la pestanya “General”, s'ha de triar:

Tipus d'Unitat: Serveis universitaris, generals i centrals.

Òrgan al qual es dirigeix: UNITAT D'EMPRENEDORIA (UVEMPRÉN).

Tramitació desitjada: Gestions específiques de la unitat. UJIE_2023.

  • En la pestanya “Fitxers adjunts” s'haurà d'adjuntar:

El formulari resultant del apartat 1, signat de manera manuscrita o electrònica.

La proposta de pràctiques amb les dades de l'entitat d'acolliment, resultant de l'apartat 2.

Còpia del document que acredite el nivell d'idioma.

Còpia del DNI/NIE.

En el cas que les persones no tinguen residència fiscal en territori espanyol, certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del país de residència.

PREMIS I AJUDES

Per a això es concedeixen fins a 25.000 € en ajudes per a la realització de pràctiques extracurriculars d'un o dos 2 mesos de duració, relacionades amb la idea de negoci que presente la persona beneficiària.

  • Pràctiques d'un mes de duració: 1.250 €.
  • Pràctiques de dos mesos de duració: 2.500 €.

Les pràctiques es podran realitzar en organitzacions d'acolliment situades als països elegibles del programa Erasmus+.

REQUISITS

Les persones participants han d'estar matriculades a la Universitat de València en estudis de grau, màster o doctorat oficial durant el curs acadèmic 2022-2023 o 2023-2024

Disposar del nivell B2, almenys, en la llengua del país de destinació / llengua de treball (diferent a l´espanyol), entre altres requisits reflectits en la convocatòria.