UVemprénUniversitat de València Logo del portal

INFORMACIÓ GENERAL

Es convoca el concurs interuniversitari Aula Emprén 3i, l’objectiu del qual és seleccionar i donar suport al desenvolupament de les millors idees i projectes emprenedors relacionats amb el triple impacte econòmic, social i ambiental generats en el marc del programa Aula Emprén 5UCV.

CONVOCATÒRIA

Convocatòria publicada en el DOGV el 12/05/2023

Resolució provisional d'equips admesos i exclosos (publicat al Tauler UV el 20/06/2023)

Resolució definitiva d'equips admesos i exclosos (publicat al Tauler UV: 11/07/2023)

Resolució d'equips guanyadors (publicat al Tauler UV: 20/07/2023)

SOL·LICITUDS

Fins al 18/06/2023

COM PARTICIPAR

Les sol·licituds de participació s’han de presentar, preferentment, a través de la Seu Electrònica de la Universitat de València, tenint en compte les peculiaritats que s’indiquen a continuació:

  • En la pestanya “General", s’ha de triar:
    • Tipus d’unitat: serveis universitaris, generals i centrals.
    • Òrgan a què es dirigeix: UNITAT D’EMPRENEDORIA (UVEMPRÉN).
    • Tramitació desitjada: gestions específiques de la unitat. AULA_EMPRÉN3i_2023.
    • Plantilla/formulari: s’ha d’accedir a l’enllaç següent, que apareixerà en la Seu Electrònica (https://links.uv.es/uvempren/AULA_EMPRENDE3i_FORMULARIO), completar el formulari amb les dades que es requerisquen, descarregar-lo en pdf. i signar-lo de manera manuscrita o electrònica.
  • Posteriorment, en la pestanya “Fitxers adjunts” de la Seu Electrònica de la Universitat de València, s’ha d’adjuntar el formulari resultant signat de manera manuscrita o electrònica.

PREMIS

PRIMERA FASE

S'adjudicaran tres premis econòmics de com a màxim 900 € cadascun a cada equip guanyador.

SEGONA FASE

Els tres equips seleccionats i premiats en la fase anterior competiran amb les candidatures seleccionades per la resta d’universitats públiques valencianes en un concurs interuniversitari en què es concediran tres premis econòmics de 3.000 €, 2.000 € i 1.000 €, respectivament, que es distribuiran igualitàriament entre els components dels equips guanyadors.

REQUISITS

PRIMERA FASE

Pot concórrer a la primera fase d’aquest concurs i competir pels tres premis econòmics l’estudiantat que haja format part d’un equip participant en la competició Idees MOTIVEM celebrada en els cursos: 2021/22 i 2022/23.

SEGONA FASE

Els tres equips seleccionats en aquesta primera fase s’han de comprometre a participar en el concurs interuniversitari Aula Emprén 3i juntament amb les candidatures seleccionades en cadascuna de les universitats públiques valencianes.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Del 15/05/2023 al 18/06/2023.

PROGRAMA FORMATIU I COMPETICIÓ

OBJETIU Y METODOLOGIA

Partint de les idees innovadores sorgides en el programa MOTIVEM, l'objectiu de la formació és que els equips adquirisquen competències per a transformar el seu projecte en una idea de negoci de triple impacte.

També es pretén connectar el talent de l'estudiantat de les cinc universitats públiques valencianes perquè contribuïsquen com a agents de canvi a dissenyar les empreses del futur generant un impacte social, ambiental i econòmic positiu i quantificable.

Amb aquest fi, es treballarà sota metodologia sprint per a ajudar les persones participants a modelar els seus projectes innovadors en una idea de negoci de triple impacte (3i). Es tracta d'identificar solucions viables avui, per a poder posar-les en pràctica demà.

LLOC DE REALITZACIÓ

Se celebrarà els dies 12, 13 i 14 de juliol a l'Edifici Beatriz Civera - Instituts d'Investigació (carrer Serpis, 29, València) de la Universitat de València. Els estudiants participants tenen allotjament reservat les nits del 12 i 13 de juliol en la residència d'estudiants Damià Bonet de la Universitat de València.

PROGRAMA

Els horaris previstos poden estar subjectes a canvis.

Dia 12 de juliol:

09.00 - 10.30 Recepció dels participants en la Residència universitària Damià Bonet i recollida d'acreditacions

11.00 - 11.30 Benvinguda institucional 

11.30 - 13.30 Taller 1 i catering

13.30 - 15.30 Dinar i temps lliure

15.30 - 20.00 Taller 2 i catering

21:00 - Sopar en la Residència universitària Damià Bonet

Dia 13 de juliol

09.30 - 13.30 Taller 1 i catering

13.30 - 15.30 Dinar i temps lliure

15.30 - 20.00 Taller 2 i catering

21:00 - Sopar en la Residència universitària Damià Bonet

Dia 14 de juliol

09.30 - 12.00 Sessió d'avaluació davant el tribunal

12.00 - 13.00 Deliberació del tribunal i en paral·lel taller de conclusions

13.00 - Proclamació de candidatures premiades, clausura i vi d'honor

L'organització proveirà un servei de catering al qual podran accedir els equips participants durant la celebració dels tallers i organitzarà dos sopars els dies 12 i 13 de juliol en la residència universitària Damià Bonet.