UVemprénUniversitat de València Logo del portal

CONVOCATÒRIA 2022

DOCUMENTS PER A LA DESCÀRREGA

 • Proposta de pràctiques internacionals (document habilitat en aquest enllaç)
 • Proposta de pràctiques interregionals (document habilitat en aquest enllaç)

INSCRIPCIÓ

La presentació de la sol·licitud es realitzarà per la Seu Electrònica de la Universitat de València seguint les següents indicacions:

− Es podrà accedir a la sol·licitud en el següent l’enllaç: https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menuSEU.jsp?idtramite=EXPSOLP2U

− Una vegada s’haja realitzat el tràmit i s’hagen emplenat els diferents apartats, s’haurà d’elegir en la pestanya General:

 • Tipus d’unitat: serveis universitaris, generals i centrals.
 • Òrgan al qual es dirigeix: UNITAT D’EMPRENEDORIA (UVEMPRÉN).
 • Tramitació desitjada: gestions específiques de la unitat. UJIE_2022.
 • Plantilla/formulari: s’ha d’anar a l’enllaç que apareixerà en la seu electrònica (https://links.uv.es/uvempren/UJIE_FORMULARIO), emplenar el formulari, descarregar-se’l en pdf i signar-lo de forma manuscrita o electrònica.

instancia general - UJIE

− Posteriorment, s’haurà d’adjuntar en la pestanya Fitxers adjunts de la seu electrònica de la Universitat de València:

 • El formulari emplenat, signat de forma manuscrita o electrònica.
 • La proposta de pràctiques internacionals o interregionals (segons l’elecció de la persona interessada) amb les dades de l’entitat d’acolliment, que podeu descarregar en l'apartat anomenat Documents per a la descàrrega. En el cas de no tenir entitat d’acolliment en el moment de la inscripció, s’haurà de aportar necessàriament un document que indique els sectors econòmics, el tipus d’empresa i les destinacions d’interès.
 • Una còpia del document que acredite el nivell d’idioma, en el cas que les pràctiques siguen internacionals.
 • Una còpia del DNI/NIE.
 •  Els qui no tinguen residència fiscal a Espanya, el certificat de residència fiscal expedit per les autoritats competents del país de residència.

PREMIS I AJUDES

Per a això, es concedeixen 10 ajudes de mobilitat amb una dotació global de 20.000 €, per a la realització de pràctiques extracurriculars de 2 mesos de durada, relacionades amb la idea de negoci que presente la persona beneficiària.

Pràctiques internacionals: 5 ajudes de 2.500 € cadascuna.

Pràctiques interregionals: 5 ajudes de 1.500 € cadascuna.

Les pràctiques es podran realitzar en organitzacions d'acolliment situades a les regions emprenedores europees (nacionals o internacionals) o als països elegibles del programa Erasmus+.

REQUISITS

Les persones participants han d'estar matriculades a la Universitat de València en estudis de grau, màster o doctorat oficial durant el curs acadèmic 2021-2022 o 2022-2023

Disposar del nivell B2, almenys, en la llengua del país de destinació / llengua de treball (diferent a l´espanyol), entre altres requisits reflectits en la convocatòria.