UVemprénUniversitat de València Logo del portal

UVemprén Campus és un programa formatiu orientat a l'especialització en emprenedoria de l'estudiantat i egressats de la Universitat de València. Dins del programa hi ha accions formatives en diferents formats i amb diferents duracions.

 INSCRIPCIÓ

Aquest programa persegueix completar el currículum de l'estudiantat mitjançant l'adquisició de fins a 15 competències emprenedores agrupades en tres itineraris d'especialització per a adaptar-se al Marc Europeu de Competències Emprenedores (EntreComp). EntreComp és una eina per a millorar la capacitat emprenedora de les organitzacions i ciutadania europees impulsada per la UE a la fi de 2016 que permet la configuració de currículums acadèmics específics que aprofundeixen en les competències emprenedores com a especialització en la formació universitària. En aquest context, els itineraris d'especialització previstos són:

Itinerari 1. Idees i oportunitats: detectar oportunitats i generar idees de valor:

 • Competència 1. Identificar oportunitats
 • Competència 2. Creativitat
 • Competència 3. Visió
 • Competència 4. Avaluar idees
 • Competència 5. Pensament ètic i sostenible

Itinerari 2. Recursos: aconseguir els recursos necessaris per a dur-les a terme:

 • Competència 6. Autoconeixement i confiança en si
 • Competència 7. Motivació i perseverança
 • Competència 8. Mobilitzar recursos
 • Competència 9. Educació financera i econòmica
 • Competència 10. Involucrar a altres persones

Itinerari 3. Passar a l'acció: executar-les minimitzant riscos:

 • Competència 11. Prendre la iniciativa
 • Competència 12. Planificació i gestió
 • Competència 13. Gestionar la incertesa, l'ambigüitat i el risc
 • Competència 14. Treballar amb altres persones
 • Competència 15. Aprendre de la competència