UVemprénUniversitat de València Logo del portal

Innotools: Mapa conceptual
 1. Dirigeixen l'atenció cap a les idees que es consideren importants. És una estratègia per a afavorir l'aprenentatge significatiu.
 2. La seua creació permet:

2.1. Negociar significats amb altres interlocutors, generant consciència de la manera en la qual, cada persona interessada en el projecte, percep la realitat.
2.2. Fomenta la creativitat per mitjà de l'expressió de conceptes que posseeix una persona i permet socialització entre parells, a partir d'aquestes generar nous coneixements.

 1. El primer pas a realitzar en aquest procés, serà elaborar un esborrany conceptual del que posteriorment s'anirà concretant i revisant en el model de negoci definitiu.
 2. Aquesta eina proposa, en aquest sentit, un esquema de variables previ com a exemple per a anar arreplegant tots els factors que hauran de ser concretats i estudiats al llarg del procés de desenvolupament dels models de negoci. Utilitzada de forma individual o en equip permetrà:
  1. Interioritzar i comprendre la importància d'estudiar i planificar amb antelació totes les àrees que formen part d'un Model de Negoci
  2. Establir els vincles i relacions entre les diferents àrees que componen la idea empresarial.
  3. Identificar o crear una proposta de valor coherent i diferenciadora.
  4. Reorientar l'estratègia si no respon i/ o satisfà les qüestions plantejades inicialment.
  5. Descobrir noves fórmules no contemplades a priori.