UVemprénUniversitat de València Logo del portal

El Vicerectorat d'Ocupació i Programes formatius, a través d'UVemprén, vol contribuir a construir una universitat orientada a l'ocupabilitat, compromesa amb el progrés de la societat i amb el desenvolupament professional del seu estudiantat. Per això, un dels objectius és promoure l'especialització del campus impulsant, entre altres, programes formatius que permeten a l'estudiantat desenvolupar l'experiència i les capacitats i habilitats necessàries per a desenvolupar processos d'intraemprenedoria en una organització.

Una de les línies d'actuació d'UVemprén per a afavorir aquests objectius, és promoure relacions i aliances de caràcter local, autonòmic, nacional o internacional i amb altres elements del sistema d'innovació. En aquest sentit, la Universitat de València i Konica Minolta Business Solutions han subscrit un conveni per a promoure en la nostra universitat, un concurs internacional per a formar equips multidisciplinaris d'estudiants perquè analitzen processos organitzatius de la Universitat de València, presenten idees i desenvolupen propostes per a millorar les següents àrees:

- Cicle de vida de l'estudiant.

- Serveis acadèmics i aprenentatge.

- Serveis de Campus/vida de la ciutat o serveis d'estudiants.

Cada equip ha de tenir un mínim de tres i un màxim de cinc membres, i podrà incloure, en qualitat de tutor o tutora, un membre del personal de la universitat (PDI o PAS).

La Universitat de València promourà un procés de selecció intern en el qual els estudiants participants hauran d'analitzar processos de treball de l'organització i presentar propostes de millora.

Cada equip prepararà un document d'un màxim de 6.000 paraules, en anglès o en una llengua oficial espanyola, que incloga conclusions, recomanacions i solucions com un concepte de millora.