University of Valencia logo Logo Board of PAS (Administration and Services Staff) Logo del portal

UV Regulations

Reference Rules File(s)
ACGUV 237/2012

Reglament del personal investigador de la Universitat de València. (CG 27-XI-2012. Modificat CG 10-VII-2018. Modificat CG 21-V-2019).