Logo de la Universitat de València Logo Junta de PAS (Personal d'Administració i Serveis) Logo del portal

Normativa de la UV

Referència Normativa Document(s)
ACGUV 237/2012

Reglament del personal investigador de la Universitat de València. (CG 27-XI-2012. Modificat CG 10-VII-2018. Modificat CG 21-V-2019).

IUV 6/2023

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre la gestió de la dedicació horària del personal d'investigació a càrrec del capítol pressupostari VI.