Logo de la Universitat de València Logo Junta de PAS (Personal d'Administració i Serveis) Logo del portal

Normativa de la UV

Referència Normativa Document(s)
DCV 128/2004

DECRET 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aproven els Estatus de la Universitat de València. DECRET 45/2013, de 28 de març, del Consell, pel qual es modifiquen els Estatuts de la Universitat de València.

ACSUV 447/2013

Acord Consell Social 447/2013. Taxes per a les proves d´accés i capacitació de personal funcionari i laboral de la Universitat de València.

ACGUV 11/2021

Reglament de selecció del Personal d'Administració i Serveis de la Universitat de València. (CG 2-II-2021. Modificat CG 29-IV-2022. Modificat CG 11-VII-2023).

ACGUV 45/2013

Acord de Consell de Govern 45/2013. Taula d'equivalències d'acreditació de llengües L2 de la UV

RUV 4-7-2024

Resolució del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es declara inhàbil el mes d’agost de 2024.

+ info

Resolució del Rectorat de la UV que declara inhàbil el mes d’agost de 2024, als efectes que, a continuació, s’assenyalen: 1. Còmput de terminis, tant per a la resolució de concursos de places docents, convocades per aquesta universitat, com per a la de les reclamacions i recursos en via administrativa. 2. Còmput de tots els processos administratius subjectes a terminis, convocats per aquesta universitat. En els dos casos descrits, els terminis s'interrompran el dia 1 d'agost de 2024 i el seu còmput es reprendrà l’2 de setembre del mateix any.

-info
AUV 3/2008

Altres 3/2008. Procediment per a la presa de possessió del personal que ha superat les proves selectives, torn lliure.