Logo de la Universitat de València Logo Junta de PAS (Personal d'Administració i Serveis) Logo del portal

Què es la Junta de PAS?

La Junta de Personal d'Administració i Serveis de la Universitat de València, és l'òrgan col·legiat de representació de tots els funcionaris i funcionàries del PAS vinculats a aquesta institució.
Es regula, bàsicament, a través del seu propi Reglament de Règim Intern, dels Estatuts de la Universitat de València (art. 195.3), la Llei 7/2007 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (arts. 39 a 46) i els aspectes que encara segueixen en vigor de la Llei 9/1987 que regula els òrgans de representació del personal al servei de les administracions públiques.