University of Valencia logo Logo Board of PAS (Administration and Services Staff) Logo del portal

.

Junta de PAS

.

Junta de PAS

La Junta de Personal d'Administració i Serveis de la Universitat de València, és l'òrgan col·legiat de representació de tots els funcionaris i funcionàries del PAS vinculats a aquesta institució.
Es regula, bàsicament, a través del seu propi Reglament de Règim Intern, dels Estatuts de la Universitat de València (art. 195.3), la Llei 7/2007 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (arts. 39 a 46) i els aspectes que encara segueixen en vigor de la Llei 9/1987 que regula els òrgans de representació del personal al servei de les administracions públiques.

 

Union representation

Manteniu premuda la tecla Ctrl mentre us desplaceu per apropar o allunyar el mapa