A A A

LA SALUT ÉS EL PRIMER!

 
29 de setembre de 2022
 

Mesa Negociadora del 5 d'octubre de 2022

 
ORDRE DEL DIA.
 
 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) 2/2022 del personal d’administració i serveis de la Universitat de València.
 3. Torn obert de paraules.

 
15 de setembre de 2022
 

Mesa Negociadora del 20 de setembre de 2022

 
ORDRE DEL DIA.
 
 
 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació, si escau, dels barems dels sistemes selectius dels processos d’estabilització (Oferta Pública Extraordinària d’Ocupació de PAS de 2022)
 3. Torn obert de paraules.

2 de setembre de 2022
 

CCOO celebra el rebuig de l'esmena 76 i l'aprovació d'una Llei de la Ciència que redueix la precarietat i amplia drets.

 
CCOO valora positivament que la sensatesa haja tornat a la cambra baixa i s'haja rebutjat l'esmena 76 que perpetuava la temporalitat del personal d'investigació.
 
Els canvis introduïts en la Llei de la Ciència, aprovada hui en el ple del Congrés dels Diputats, permeten un important avanç contra la precarietat en el sistema públic d'investigació.
 
 
 

 
26 de juliol de 2022
 

La Secció sindical de CCOO a la Universitat de València, ha presentat denúncia davant la Inspecció de Treball de València, per la deducció de la quota patronal del personal que rep les ajudes Margarita Salas i María Zambrano

 
 
La Secció sindical de CCOO a la Universitat de València, ha presentat denúncia davant la Inspecció de Treball de València, per la deducció de la quota patronal dels salaris bruts del personal que rep les ajudes Margarita Salas i María Zambrano.
 
Això suposa que, en la UVEG, del sou a percebre sobre la base d'un contracte, descompta el 31,40% que correspon a les despeses de contractació de la Universitat.
 
 
 
 
 

 
14 de juliol de 2022
 

CCOO Informa: Mesa General d’Universitat  20 de juliol de 2022.

 
En la Mesa General d’Universitat d’avui s’ha aprovat per ampla majoria el document sobre “Criteris generals comuns a les convocatòries de processos selectius d’estabilització d’ocupació temporal de les Universitats públiques valencianes, d’acord amb el que s’estableix en la Llei 20/21” que va estar tractat en la Mesa Tècnica del 13 de juliol, document que va tindre aportacions, entre altres, de CCOO.
 
 

11 de juliol de 2022
 

CCOO crida a mobilitzar-se a les empleades i empleats públics davant la falta de voluntat del Govern per negociar un acord en matèria salarial i de drets.

Enmig d'un panorama econòmic preocupant per la imparable pujada de la inflació i la passivitat del govern per a donar resposta a les justes reivindicacions de tres milions de persones treballadores al servei de les administracions públiques, CCOO passa a l'ofensiva davant la falta de negociació d'un nou acord salarial i de condicions de treball, que garantisca el poder adquisitiu, recupere drets retallats en anteriors crisis i avanç en la millora substancial de la normativa i les condicions de treball en el sector públic.
 
L'Àrea Pública de CCOO té en marxa una campanya de mobilitzacions que contempla en el seu inici una primera concentració el dijous 14 de juliol, enfront del Congrés del Diputats, per a denunciar aquesta falta de diàleg davant el Govern i els grups parlamentaris reunits amb motiu del debat sobre l'Estat de la Nació.
Les empleades i empleats públics han demostrat una vegada més en aquesta crisi sanitària la professionalitat i lliurament en la seua labor com a servidors públics. Des de CCOO no es permetrà la constant pèrdua de poder adquisitiu i exigim  un pacte pel manteniment del poder adquisitiu dels salaris.
 
Juntament amb això, i no menys important, són moltes les matèries compromeses que han de negociar-se, entre les quals destaquen el desenvolupament i actualització de l'EBEP; així com la carrera, promoció i classificació professional; jornada de 35 hores; eliminació de la taxa de reposició i pla d'ocupació per al rejoveniment de les plantilles; jubilació anticipada i parcial; digitalització i modernització de les administracions públiques, etc.
 

04 de juliol de 2022
 

Les esmenes de CCOO a la Llei de Ciència han de ser assumides al Senat

 
CCOO valora positivament els avanços aconseguits en la modificació de la Llei de la Ciència per a reduir la precarietat i ampliar drets en el personal d'investigació i recorda que a través de les seues esmenes s'ha aconseguit:
 
 • Considerar personal d'investigació tant al personal investigador com al personal tècnic i al personal de gestió.
 • Limitar la contractació temporal exclusivament als projectes finançats amb fons del Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • Obrir la porta al desenvolupament de la carrera professional per a tot el personal d'investigació, actualment limitada a l'investigador funcionari, incloent ara al personal tècnic i de gestió d'I+D+i i al personal laboral investigador.
 • Impulsar el desenvolupament de la carrera professional del personal d'investigació sanitària.
 • Aconseguir la indemnització quan finalitzen contractes predoctorals i postdoctorals.
 • Fomentar la carrera i la mobilitat professionals del conjunt del personal d'investigació: científics, tècnics i personal de gestió.
 
Per a CCOO existirà una Llei de la Ciència de futur i per al futur CCOO si al Senat, on va tindre entrada el Projecte de Llei el divendres 1 de juliol, s'assumisquen la majoria de les esmenes presentades per aquesta organització sindical, tenint en compte que:
 
 • El personal predoctoral continua amb salaris precaris.
 • El finançament pluriennal i sostingut per al sector públic de la investigació és fictícia, en estar supeditada a les lleis pressupostàries.
 • És necessari una mobilitat entre les diferents institucions del sector públic.
 
 

22 de juny de 2022

Anteproyecto de LOSU aprobado por el Consejo de Ministros: un texto desilusionante.

 
CCOO se siente muy decepcionada con el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) aprobado por el Consejo de Ministros del Gobierno de coalición PSOE-UP, ya que no hace una  apuesta real por la universidad pública. 
 
Mientras que en todos los documentos previos publicitados por el Ministerio de Universidades se ha considerado al personal de las universidades públicas como sector prioritario en cuanto a la planificación del empleo público, en el anteproyecto aprobado se ha eliminado este párrafo. Este hecho nos hace pensar que el Gobierno no quiere adquirir compromiso alguno con las universidades públicas a pesar de reconocer que sus plantillas han sufrido una gran precarización y temporalidad debido a la aplicación de las tasas de reposición.   Leer más
 

22 de juny de 2022
 

CCOO reclama al Govern salaris dignes per a les empleades i empleats públics

 
L'Àrea Pública de CCOO està cansada d'esperar i exigeix al Govern d'Espanya la negociació d'un nou acord salarial i de condicions de treball, que garantisca el poder adquisitiu, derogue els decrets de retallades de drets del 2010/12 i millore substancialment les condicions de treball en el sector públic.
 
El mes de maig passat el Govern es va comprometre amb els sindicats de la funció pública a convocar la Mesa de Negociació i escometre un nou Acord en matèria salarial i de millora de les condicions de treball que no acaba d'arrancar.
 
Les empleades i empleats públics hem demostrat una vegada més en aquesta crisi sanitària la professionalitat i lliurament en la nostra labor com a servidors públics i no permetrem que es menyspree el nostre treball, fet que sens dubte es fa si no es tanca un nou acord salarial, de reconeixement i millora de les nostres condicions de treball.
 
Per això, des de CCOO NO permetrà la constant pèrdua de poder adquisitiu, per la qual cosa reclama JA un pacte pels salaris.
 
Són moltes les matèries compromeses que han de negociar-se, entre altres, està el desenvolupament de l’EBEP; jornada de 35 hores; eliminació de taxa de reposició i pla d'ocupació per al rejoveniment de les plantilles; jubilació anticipada o les millores d'havers reguladors de classes passives.
 
Reivindicacions justes i compromeses que CCOO exigirà que formen part de la negociació.
 

21 de juny de 2022
 

Anys de lluita i #OrgullDeSer en el treball

CCOO PV se suma a les reivindicacions de l'Orgull 2022 i anima a l'afiliació a acudir a les manifestacions convocades a tot el País Valencià.
 
CCOO, com a sindicat de classe i agent d'igualtat, porta anys treballant pels drets socials i laborals de les persones LGTBI+ i en contra de qualsevol discriminació per raó d'orientació sexual o identitat o expressió de gènere. Anys lluitant per erradicar la violència i l'assetjament. El sindicat considera fonamental garantir el respecte a la dignitat de les persones i la seua diversitat, per a salvaguardar els drets humans.
 
 

CCOO organitza cursos extraordinaris intensius de valencià B1 / C1 / C2

 
 
 
 • Les persones interessades a fer l'examen hauran de matricular-se en la web de la JQCV
 
L’Oficina de Promoció i d’Ús del Valencià de CCOO organitza cursos intensius dels nivells B1 / C1 / C2 de valencià, modalitat presencial (B1 i C1) i en línia (C1 i C2), dirigits a la preparació de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià d’octubre.
 

Mesa Negociadora 6 de juny de 2022.

 
Ordre del dia.
 
1.    Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.    Aprovació, si escau, de l’Oferta Pública d’Ocupació de PAS de 2022.  Document Aprovat
3.    Torn obert de paraules.
 

 

Dia Internacional d'Acció Per la Salut de les Dones

 
Ací tens un nou número de Gaceta Sindical, editat amb motiu del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. En la lluita per la igualtat de gènere, les condicions en què s'aborden la salut i la seguretat juguen un paper determinant.
 
Per a CCOO és necessari canviar l'actual enfocament de la prevenció, basat en un model de neutralitat el referent implícit de la qual és la normalitat del treball masculí i que està provocant una banalització dels riscos als quals les dones estan exposades i una invisibilització dels danys que el treball provoca en les dones
 
 
 
 

Mesa Negociadora  18 de maig de 2022

 
ORDRE DEL DIA.
 
 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) 1/2022 del personal d’administració i serveis de la Universitat de València.
 
+ Document en castellà aprobado en MN con costes
+ Document en valencià aprovat en NM amb costos
 
 1. Aprovació, si escau, de l’Oferta Pública Extraordinària d’Ocupació.
+ Document en castellà Aprobado en MN
+ Document en valencià Aprovat en MN
 
 1. Aprovació, si escau, dels criteris per a l’execució de l’Oferta Pública Extraordinària d’Ocupació de PAS de 2022.
 
+ Document criteris Aprovat en MN
 
 1. Torn obert de paraules.
 

CCOO exigeix al Govern que convoque ja la Mesa General de la Funció Pública per a la pujada salarial de més de tres milions d'empleades i empleats públics

 
El sindicat no permetrà que es menyspree al personal dels serveis públics i exigeix pujades salarials que compensen la pèrdua de poder adquisitiu i la vinculació a l'índex de preus al consum (IPC), compromisos que sí que estan contrets per a les pensions. + llegir més
 
 

15 de febrer de 2022
 
CCOO PRESENTA UN INFORME SOBRE LA BRETXA SALARIAL DE GÈNERE

 

La secretària confederal de Dones, Igualtat i Condicions de treball de CCOO, Carolina Vidal, i el secretari general de CCOO, Unai Sordo, han presentat en roda de premsa el document elaborat per la secretaria en què es denuncia que a Espanya hi ha una clara desigualtat entre la remuneració que perceben, de mitjana, les dones i els homes pel treball assalariat, l'anomenada “bretxa salarial de gènere”.
 
 
 

14 de febrer de 2022
 

FECYT presenta el estudio "Análisis de la presencia de mujeres en la producción científica española 2014-2018"

 
El estudio publicado recientemente por el Ministerio de Ciencia e Innovación (FECYT) sobre el análisis de la presencia de mujeres en la investigación, analizando la base de datos WOS (Web of Science) entre 2014 y 2018, resalta que:
 • Las mujeres participan en el 47,7% de las publicaciones analizadas.
 
 • Todavía hay una gran desigualdad en el porcentaje de producción científica española liderada por mujeres, 20,48% frente a 50,37% liderada por hombres.
 
 • La citación científica de la producción científica española por documento sin mujeres recibe un mayor número de citas que la que tiene presencia de mujeres, aunque los porcentajes van disminuyendo, principalmente en 2018. Sin embargo, el 55% de los documentos en los que participan mujeres se publican en las revistas más relevantes a nivel mundial (Q1, JCR).
 
 • Los hombres tienen más movilidad que las mujeres, publican más a menudo en otro país diferente al de origen y sus publicaciones obtienen un mayor número de citaciones.
 
 • Todavía hay una amplia brecha de producción científica de las mujeres en las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
 
Podemos extraer de los datos presentados que todavía hay importantes desigualdades presentes en el ámbito de la ciencia de nuestro país y que debieran ser analizadas con detalle para corregir los desequilibrios existentes y para configurar las carreras académicas e investigadoras de modo adecuado, sin penalizar a las mujeres.
 
 

 
28 de gener de 2022
 

11 propostes per a crear una Universitat pública de qualitat, amb ocupacions dignes, socialment responsable i sostenible.

 
La crisi provocada per la pandèmia per COVID-19 ha posat de manifest la importància dels serveis públics i els seus treballadors. En concret, ha visibilitzat la transcendència del sistema educatiu i de la investigació.
 
CCOO recorda que si tindre un sistema universitari potent, com a peça clau del desenvolupament social i de la investigació, sempre ha sigut fonamental, ara resulta d'una major importància.
 
En aquest sentit, CCOO estima que hi ha molts reptes que s'han d'abordar i que només s'han tractat de manera general, o directament no s'han inclòs en l'agenda del Ministeri fins al moment.   + llegir més
 

CCOO sol·licita a la Universitat de València que facilite els certificats de pertinença a projectes d'investigació

 
CCOO reclama a la Universitat de València que facilite l'acreditació de pertinença com a components d'equips de treball de projectes d'investigació  a les persones que així ho necessiten, per a evitar que aquestes patisquen un perjudici i acadèmic i econòmic, que seria contrari als seus drets reconeguts i suposaria un evident greuge respecte a altres universitats que sí que faciliten aquests certificats.
 
 
 

Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

 
 BOE
 

 
13 d'octubre de 2021
 

CCOO denuncia una vegada més la falta de transparència i objectivitat de la ANECA i lamenta que avale la creació de “llistes sospitoses” de revistes científiques, que inclouen algunes de les més prestigioses.

 
Als tradicionals problemes i retards en les acreditacions i les avaluacions de l'activitat investigadora, que determinen les possibilitats d'ocupació i promoció per al personal docent i investigador de les universitats públiques, la ANECA suma ara la difusió d'un possible canvi en els criteris basat en l'eliminació de revistes científiques de prestigi que s'han vingut acceptant fins al moment.
 
 

 
26 de maig de 2021
 

Nota de prensa del Ministerio de Universidades. Profesorado asociado.

 
El Ministerio de Universidades incluye una disposición adicional en el Real Decreto Ley “sobre medidas para la recuperación y el establecimiento de la actividad empresarial” para para que los profesores y profesoras asociados que hayan perdido su empleo fuera del ámbito académico universitario, puedan ser contratados en el curso 2021-2022.
 
Excepcionalmente, por motivos justificados y con un ámbito temporal limitado al curso 2021-2022, la renovación de dichos contratos podrá realizarse sin que sea necesario acreditar por parte de la persona contratada el ejercicio de una actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
 
Esta disposición adicional faculta a las universidades para que puedan proceder a dicha renovación.
 

24 de maig de 2021
 
 
Se ha publicado en la web  del Ministerio de Universidades la Audiencia Pública del Proyecto de Real Decreto por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad (el llamado RD de Titulaciones)
 
En el siguiente enlace se puede acceder al proceso, a través de la web del Ministerio de Universidades, y consultar el texto así como participar aportando propuestas o enmiendas durante la Audiencia Pública de este Real Decreto, hasta el día 9 de junio:
 
 
Desde CCOO ya hemos preparado varias enmiendas que hemos remitido al Gobierno proponiendo su modificación. Puedes verlas en el enlace siguiente:
 
 • Enmiendas de CCOO al proyecto de RD de organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. [7 páginas PDF]
 

20 d'abril de 2021
 

Publicat al DOGV la LLEI 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.

 
Al DOGV del passat 20 d'abril es va publicar la Llei 4/2021, que té per objecte l'ordenació i regulació de la funció pública valenciana, així com dels seus instruments de gestió i la determinació del règim jurídic del personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació.
 
La present llei entrarà en vigor al mes de la seua publicació en el DOGV.
 
 
 

CCOO rebutja l'avantprojecte de Llei de la Ciència proposat pel Govern.

 
El Consell de Ministres va aprovar el passat 30 de març l'avantprojecte de llei (APL) de Ciència sense cap negociació prèvia, excepte el procés de consulta pública d'un text mínim diferent del APL. En opinió de CCOO, el text difós, que modifica la vigent Llei 14/2011, no fa sinó aprofundir els importants problemes que afecten el sistema cientificotècnic espanyol, agreujats per la crisi de 2009 i aguditzats per la pandèmia.   llegir més
 
9 de juliol de 2020
 

CCOO critica l'improvisat esborrany d'Estatut del professorat universitari i denúncia el seu efecte precarizador

 
CCOO considera que el Ministeri d'Universitats s'equivoca en el fons i en la forma de l'esborrany d'Estatut del Personal Docent i Investigador (PDI). El sindicat no entén que aquesta siga la manera d'abordar la reforma que la Universitat necessita.
 
 
 

 
12 de desembre de 2019
 

Concentracions als rectorats de les universitats públiques valencianes en protesta per la no signatura del conveni

 
Els sindicats que participarem en la negociació del conveni col·lectiu CCOO – UGT – STEPV – CSIF – SEP, convoquen a tota la comunitat universitària a concentrar-se front als rectorats de les universitats públiques valencianes en protesta per la no signatura del conveni.
 
Mentre el Govern de la Generalitat, i el seu sorprenent pas enrere, que ni signa ni autoritza, i les rectores i rectors, amb les seues reticències, segueixen sense posar-se d'acord, el personal laboral de les universitat pateix les conseqüències de tan nefasta actuació.
 
Exigim als rectorats acció i a la Generalitat Valenciana solucions.
 

 
 
 
 
 
 
Descarrega el calendari laboral 2022
Clic a l'imatge
 
 
Permisos i llicéncies
 
Calendari General i Addenda 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMACIÓ ONLINE
FOREM PV posa a la vostra disposició cursos en modalitat de teleformació, a través dels quals podeu aprofitar  per a actualitzar les vostres competències professionals.
 
Podeu accedir als cursos en modalitat teleformació a través de la nostra web:
 
 
 
 
Guia sindical sobre la violència contra les dones
 
 
 
Informe diagnostic PAS