University of Valencia logo Logo Department of Catalan Logo del portal

AVÍS
L’Ordre 3/2020 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport va derogar, amb efectes d’11 de febrer de 2020, l’Ordre 17/2013 que facultava les universitats valencianes a expedir el Diploma de Mestre de Valencià i els certificats de capacitació per a l’ensenyament en valencià i en llengües estrangeres. La disposició transitòria primera de l’Ordre 3/2020 permet registrar els diplomes de Mestre de Valencià i els certificats de capacitació per a l’ensenyament en valencià i en llengües estrangeres, fins a l’11 de febrer de 2021. Vegeu també la correcció d'errades de l'Ordre 3/2020.