càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

apoyo uso TIC

 

 1. Denominació de la proposta
 2. Àmbit d'actuació
 3. Entitat
 4. Categoria de participació
 5. Descripció
 6. Resum i destinataris
 7. Període d'execució i caràcter del projecte
 8. Finançament
 9. Informació addicional

 

 

 

1. Denominació de la proposta

 • Suport a la formació acadèmica en l'ús de les TIC en la docència universitària.

2. Àmbit d'actuació

 • Nacional.

3. Entitat

4. Categoria de participació

 • Bones pràctiques en el desenvolupament d'activitats acadèmiques.

5. Descripció

 • Des de la Càtedra Banco Santander per a la col·laboració en les noves tecnologies en la formació universitària de la Universidad de Zaragoza s'organitzen diferents activitats com suport a l'ús de les TIC en la docència universitària, entre les quals destaquen:
  - Jornada de Bones Pràctiques en la Docència Universitària amb Suport de TIC
  - Cicle Santander en el Paranimf
  - Cursos de formació

6. Resum i Destinataris

 • Els destinataris d'aquestes activitats són els i les professors/es de la Universidad de Zaragoza com a principal objectiu, encara que algunes d'elles també estan obertes a docents d'altres universitats. La Jornada de Bones Pràctiques en la Docència Universitària amb Suport de TIC és un esdeveniment anual on els professors universitaris presenten les seues experiències docents desenvolupades amb suport de TIC per tal que puguen servir de motivació als seus companys de professió, produint-se un intercanvi simbiòtic que sense dubte redunda en la millora de la qualitat de la nostra docència. Fins avui s'han desenvolupat vuit edicions. El Cicle Santander en el Paranimf consisteix en conferències, seminaris o tallers on ponents destacats en l'ús de TIC en la docència universitària comparteixen les seues investigacions, innovacions i experiències en aquest àmbit. Fins ara s'han realitzat 23 edicions d'aquest cicle. Finalment, pel que fa als cursos de formació, s'han organitzat 13 edicions d'aquests per millorar l'ús de TIC en la docència universitària.

7. Període d'execució i caràcter del projecte

 

Programa Activitat Projecte

   

8. Finançament

 

Fons Propis Fons Externs Altres

   

 

9. Informació addicional

 

Nom Descripció Tipus de recurs
Pàgina principal de la càtedra WEB
Jornada de Bones Pràctiques  VIII edició de la Jornada de Bones Pràctiques en la Docència Universitària amb Suport de TIC WEB
Cicles Santander en el Paranimf Informació dels cicles Santander en el Paranimf WEB
Cursos de formació Informació sobre els cursos de formació impartits per la càtedra WEB

 

Solució a un problema (20%)

 • En el context universitari actual és fonamental realitzar experiències docents que faciliten el desenvolupament de les activitats d'aprenentatge en les quals s'aconsegueixen amb eficiència els objectius formatius previstos. Aquestes experiències s'han de guiar per uns objectius i procediments adients i han de produir resultats positius, demostrant la seua eficàcia i utilitat en el procés d'ensenyament-aprenentatge, amb un disseny que ha de seguir uns criteris de qualitat, no només en la gestió i els procediments, sinó fonamentalment en la satisfacció de les necessitats de les persones a les quals van dirigides. A més, és desitjable que puguen ser transferibles, és a dir, que servisquen com a models per a altres actuacions. En aquest context creiem que afegir a aquestes bones pràctiques docents l'ús de TIC ha de millorar la qualitat de la nostra docència universitària; aquestes tecnologies estan produint canvis en tots els àmbits de la societat i, per tant, també han d'estar presents en el món universitari. Per això, es fa necessari que el professorat universitari reba el suport suficient per tal d'aconseguir aquest objectiu, com per exemple amb l'organització d'activitats com les que ací es descriuen.

Resultats reeixits (20%)

 • La valoració que fem des de la direcció de la càtedra d'aquestes activitats no pot ser més positiva. És una necessitat demandada pel professorat universitari el fet de poder accedir a formació en matèria d'ús de TIC, així com conéixer les experiències d'altres companys, tant en l'àmbit local de la nostra universitat com de la resta d'universitats espanyoles. Al llarg d'aquests anys, han sigut prop de 1000 professors distints els qui han participat en les activitats que ací es descriuen, sent habitual la seua presència any rere any.

Innovació (10%)

 • La transferibilitat dels resultats obtinguts en la realització d'aquestes activitats fa que cada vegada els professors de la nostra universitat renoven les seues metodologies docents a la vista dels bons resultats obtinguts pels seus companys de la mateixa o una altra disciplina diferent, repercutint en un apropament major a la filosofia que persegueix l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Sostenibilitat (20%)

 • En ser activitats organitzades completament des de la Càtedra Banco Santander, la seua sostenibilitat està garantida al cent per cent, perquè tot s'organitza amb personal i se sosté amb fons propis.

Replicabilitat (20%)

 • Òbviament aquestes activitats són transferibles a altres càtedres que porten a terme activitats acadèmiques, realitzen jornades d'intercanvi d'experiències, cicles de conferències o formació, perquè no depén de l'àmbit en el qual se circumscriuen les activitats de la càtedra.

Sistema d'Avaluació (10%)

 • L'avaluació d'aquestes activitats s'ha realitzat amb enquestes d'opinió als assistents, amb resultats plenament satisfactoris, mitjançant correus i conversacions d'agraïment al personal de la càtedra i pel fet que la major part dels participants repeteix cada any.