càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

 • Uvcatedres
capsulas nanotecnologia

 

 1. Denominació de la proposta
 2. Àmbit d'actuació
 3. Entitat
 4. Categoria de participació
 5. Descripció
 6. Resum i destinataris
 7. Període d'execució i caràcter del projecte
 8. Finançament
 9. Informació addicional

 

 

 

1. Denominació de la proposta

 • Càpsules de nanotecnologia.

2. Àmbit d'actuació

 • Nacional.

3. Entitat

4. Categoria de participació

 • Bones pràctiques en el desenvolupament d'activitats de divulgació i difusió cultural, acadèmica, científica i tecnològica.

5. Descripció

 • “Càpsules de Nanotecnologia” és un projecte que pretén apropar la ciència i la innovació en nanotecnologia a la societat i involucrar-la en el procés de recerca, promovent la comprensió i despertant l'interés científic de la societat.

6. Resum i Destinataris

 • “Càpsules de Nanotecnologia” és un projecte promogut per la Càtedra SAMCA de Nanotecnologia (Institut de Nanociència d'Aragó) de la Universidad de Zaragoza per a la divulgació i promoció de la investigació en nanociència i nanotecnologia. El projecte està compost per deu episodis en format de videopodcast, d'una durada aproximada al voltant de cinc minuts, dirigits al públic en general, és a dir, públic no especialitzat però interessat en aspectes científics. Les deu temàtiques que s'aborden en els vídeos estan associades a la tasca dels grups d'investigació de l'Institut de Nanociència d'Aragó i han sigut seleccionades mitjançant un treball d'anàlisi realitzat en profunditat en funció dels avanços, resultats reeixits i la importància que té el seu impacte en la societat. L'activitat i resultats obtinguts pels grups d'investigació de l'INA estan tenint una repercussió nacional i internacional (per exemple en la innovació en teràpies per a combatre el càncer) i som conscients de la importància de difondre i comunicar aquesta tasca, d'una manera assequible al públic general. Els vídeos estan realitzats en dues versions, una en castellà i altra en anglés, de manera que puguen ser difosos també al públic internacional mitjançant canals d'internet. Les temàtiques que s'han seleccionat són les següents:
  • “Teixits Intel·ligents”: investigació nanotecnològica aplicada a teixits funcionals.
  • “El grafé”: un material revolucionari.
  • “El nas electrònic”: nanotecnologia aplicada en seguretat.
  • “Superfícies Intel·ligents”: nanotecnologia aplicada a recobriments funcionals.
  • “Nanomedicina i Nanoteràpia”: Aplicacions en cirurgia ortopèdica i en tractaments contra el càncer.
  • “Nanodiagnòstic”: aplicacions de la nanotecnologia per a diagnosis.
  • “Els nanotubs de carboni”: nanoestructures en productes de consum.
  • “Nanopartícules magnètiques”
  • “Nanofotònica”
  • “Nanoseguretat": aplicacions nanotecnològiques en la seguretat de productes.
  Aquest projecte té uns objectius definits:
  • Apropar a la societat l'activitat de recerca dels investigadors que treballen en nanotecnologia i, de manera especial, el potencial dels nous descobriments, que en molts casos ja és palpable. El fet de comprovar que els avanços científics en nanotecnologia tenen ja impacte en les nostres vides sense dubte contribueix a augmentar l'interés i la curiositat científica.
  • Estendre l'abast del projecte en distintes línies. Per això en el desenvolupament del projecte s'ha involucrat tant als investigadors com als centres d'investigació i les diferents institucions científiques i empresarials, estimulant així la seua participació en la difusió dels resultats. S'ha realitzat un esforç especial per a facilitar l'ús dels videopodcasts com a material didàctic en instituts d'ensenyament secundari. El nombre de públic objectiu és elevat donat que els canals de distribució plantejats admeten una difusió massiva. Aquesta acció divulgativa suposarà una difusió molt ampla de l'activitat sobre l'avanç en nanotecnologia. Actualment, a més d'estar aquests videopodcasts penjats en canals web (YouTube i Vimeo), s'ha publica una pàgina educativa anomenada capsulasdenanotecnologia.es que contempla una plataforma docent amb les distintes càpsules i material didàctic adaptat. A més, aquest web s'alimenta d'un blog on es recullen totes les activitats de divulgació en nanotecnologia que es duen a terme en la nostra comunitat. En el poc temps que han estat disponibles, alguns dels videopodcasts han tingut una difusió elevada, destacant els vídeos “Teixits Intel·ligents” i “El grafé”, amb 8500 i 3200 reproduccions, respectivament.

7. Període d'execució i caràcter del projecte

 

Programa Activitat Projecte

   

 

8. Finançament

 

Fons Propis Fons Externs Altres

 

 

9. Informació addicional

 

Nom Descripció Tipus de Recurs
Web de divulgació de la Càtedra SAMCA de Nanotecnologia WEB
Projecte Descripció del projecte "Càpsules de nanotecnologia" PDF

 

Solució a un problema (20%)

 • El web capsulasdenanotecnologia.es s'ha dissenyat com una eina didàctica a disposició de tots els públics, la societat, investigadors i amb una intenció especial per als docents perquè, a més dels vídeos, es poden trobar eines pedagògiques de qualitat per al treball en l'aula amb els alumnes (unitats didàctiques descarregables, càpsules, documentació de treball, etc.). Les unitats didàctiques contenen material divulgatiu elaborat en col·laboració amb els investigadors, amb documentació sobre les seues investigacions, breus biografies professionals i enllaços d'interés per a cadascun dels temes tractats.

Resultats reeixits (20%)

 • Els objectius plantejats en el projecte s'han aconseguit plenament i es continuen assolint d'acord amb les visites que tenen les Càpsules de Nanotecnologia. Aquests objectius són:
  -Apropar la innovació en nanotecnologia des del quotidià i més proper, fent veure com aquesta investigació té una repercussió real en la nostra vida diària.
  -Promoure la comprensió de conceptes relacionats amb la innovació en nanotecnologia de forma propera i senzilla.
  -Estimular la participació dels investigadors i dels grups d'investigació en la difusió dels seus resultats.
  -Apropar-nos al nostre entorn. Donar a conéixer als nostres veïns què es fa en un centre d'investigació pròxim, que està en el nostre teixit urbà.
  A més, les dades d'impacte directe del projecte són rellevants:
  - Visualitzacions en el canal de YouTube: 36 650
  • Teixits Intel·ligents: 8500 castellà / 5400 anglés
  • El nas electrònic: 2700 castellà / 1300 anglés
  • Grafé: 3100 castellà / 300 anglés
  • Nanotubs i altres materials carbonosos: 2000 castellà / 250 anglés
  • Nanoteràpia i Nanodiagnosi: 2200 castellà / 69 anglés
  • Nanosensors: 2300 castellà / 350 anglés
  • Nanofotònica: 1900 castellà / 60 anglés
  • Nanomagnetisme: 1700 castellà / 180 anglés
  • Nanoseguretat: 1850 castellà / 120 anglés
  • Recobriments aplicats a superfícies intel·ligents: 2200 castellà / 90 anglés
  • Visualitzacions de “El nas electrònic” al Canal Centre Universitari de la Defensa: 52
  - Visualitzacions en el canal de Vimeo (total): 267
  - Presentacions públiques de les càpsules: 550 persones
  - Presentacions del projecte en l'Institut de Nanociència d'Aragó: 860 persones
  - Altres presentacions: 8730
  • Zaragoza Activa: 60 persones
  • Pavelló de la Ciència i la Innovació 2015: 7000 persones (comptabilitzant només un 10% dels assistents reals a l'esdeveniment)
  • Presentació en el Centre Comercial GranCasa: 1460 persones
  • Jornades de Divulgació D+i 2014: 210 persones
  - Visites a la pàgina web Cápsulas de Nanotecnología: 560 visites mensuals
  - Visites a la pàgina web de l'INA: 13 224 visites totals (1102 visites mensuals)
  Total impactes directes: 60 841

Innovació (10%)

 • La investigació en nanociència és una de les àrees més interessants i actuals de la innovació tecnològica. Les seues aplicacions en productes de consum estan suposant una autèntica revolució per a la societat i volem difondre com el nostre treball de recerca influeix en aquesta línia. De fet, un dels punts clau que volem mostrar i difondre amb aquest projecte és la relació existent entre la investigació en R+D+i i l'empresa; aquesta investigació té unes aplicacions reals en productes industrials per a la societat i el seu ús diari. El projecte té certes característiques que el fan singular. La nanotecnologia és una temàtica d'actualitat, amb gran presència en els mitjans, i per això el ciutadà demanda saber més sobre aquesta àrea. La narració dels vídeos s'ha cuidat especialment, per tal de facilitar la seua comprensió. Els resultats d'investigació es presenten vinculats a un avanç real i mostren les possibilitats de futur que ofereix eixe descobriment. En el pla de difusió preveiem accions específiques per a arribar a públics allunyats de la ciència, del nostre entorn proper i col·laborant amb agents socials de l'entorn. El públic al qual s'ha aconseguit arribar és molt ample. El llenguatge senzill i els canals de distribució emprats han permés una gran repercussió. El repositori de vídeos curts i unitats didàctiques està permanentment online, i permet el seu ús tant individualment com col·lectivament.

Sostenibilitat (20%)

 • El web capsulasdenanotecnologia.es s'ha dissenyat com una eina didàctica a disposició de tots els públics, la societat, investigadors i amb una intenció especial per als docents perquè, a més dels vídeos, es poden trobar eines pedagògiques de qualitat per al treball en l'aula amb els alumnes (unitats didàctiques descarregables, càpsules, documentació de treball, etc.). Les unitats didàctiques contenen material divulgatiu elaborat en col·laboració amb els investigadors, amb documentació sobre les seues investigacions, breus biografies professionals i enllaços d'interés per a cadascun dels temes tractats. En el web s'ha creat el blog "Cápsulas" on es van realitzant les entrades de tot el relatiu al projecte i on es pot allotjar altra documentació d'interés, material sobre les gravacions, les presentacions realitzades, notícies d'interés, etc.

Replicabilitat (20%)

 • Les Càpsules de Nanotecnologia estan a disposició de tots els usuaris de forma lliure, de manera que es poden visualitzar els vídeos i descarregar les unitats didàctiques lliurement i gratuïta. Les unitats didàctiques es poden adaptar al nivell formatiu. Han sigut utilitzades com a recurs docent des d'educació primària fins a l'àmbit universitari (màster). El web capsulasdenanotecnologia.es es pot enllaçar des de qualsevol web que ho considere oportú i interessant.

Sistema d'Avaluació (10%)

 • A més dels resultats recollits en l'apartat d'impacte directe i contemplat en "Resultats reeixits", s'ha realitzat una enquesta de caràcter online per a valorar la percepció de la investigació realitzada en nanotecnologia per part dels receptors del vídeo. Per a l'avaluació de l'impacte qualitatiu s'han seguit els següents indicadors d'interés:
  - Grau de participació mitjançant la comptabilització de visionats online: 36 650
  - Enquestes de valoració de càpsules i grau de satisfacció dels participants
  En les enquestes de valoració s'ha inclós una sèrie de preguntes per a analitzar la qualitat de cadascun dels vídeos per part dels usuaris en el context d'unes dades demogràfiques també sol·licitades. A continuació es detallen els resultats obtinguts de totes les respostes dels vídeos:
  • Dades estadístiques: edat. Del total d'enquestes realitzades, el 16% van ser cumplimentades pel segment menor de 20 anys; un 0% entre 20 i 30 anys; el 53% entre 30 i 40 anys; el 21% entre 40 i 60; i un 10% més de 60 anys.
  • Dades estadístiques: gènero. Un 79% de les enquestes van ser realitzades per homes, front a un 21% de dones.
  • Dades estadístiques: nivell d'estudis. El 21% té estudis secundaris; 10% diplomats; 42% llicenciatura; 16% poseeix doctorat; un 11% altres estudis.
  • Duració del vídeo: El 58% la veu molt adequada; un 32% la veu adequada i un 10% la veu normal.
  • Temàtica i contingut: Un 83% la veu molt adequada i un 17% la veu adequada.
  • Comprensió del vídeo: Un 61% la considera com a molt adequada; un 33% la considera adequada i un 6% només normal.
  • Recomanació de visualitzación: De les respostes, un 95% el recomana, front a un 5% que no recomana la seua visualització.
  • Valoració general: Un 68% de les respostes els valoren com a molt adequats; un 16% com a adequats i un 16% els valoren en la normalitat.
  • Importància de la investigació: El 74% considera la investigació com a molt important; un 16% com a important i un 10% com a normal.
  • Utilitat de la investigació en la nostra vida diària: El 84% de les respostes considera la investigació molt útil en la vida diària i un 16% la considera útil.
  • Importància de la divulgació científica: Un 89% està totalment d'acord amb que és necessària i un 11% la veu com a adequada.
  Aquestes respostes indiquen que la societat valora la investigació com a necessària i molt útil per a la seua vida diària mitjançant les aplicacions realitzades, i valoren com a positiva la divulgació científica. Pel que fa a les qüestions relacionades amb la producció dels vídeos, totes les respostes els han valorat positivament.
 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies