càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

 

 1. Denominació de la proposta
 2. Àmbit d'actuació
 3. Entitat
 4. Categoria de participació
 5. Descripció
 6. Resum i destinataris
 7. Període d'execució i caràcter del projecte
 8. Finançament
 9. Informació addicional

 

 

 

1. Denominació de la proposta

 • ​La transparència en la gestió i el desenvolupament d'activitats.

2. Àmbit d'actuació

 • Internacional.

3. Entitat

4. Categoria de participació

 • Bones pràctiques en la direcció i gestió dels recursos de les Càtedres per al desenvolupament de les seues activitats.

5. Descripció

 • Des de la Càtedra Banco Santander per a la col·laboració en les noves tecnologies en la formació universitària de la Universidad de Zaragoza sempre hem tingut present que totes les activitats que es realitzen des d'ella han de ser públiques, així com les memòries anuals que s'aproven per la Comissió Mixta de Seguiment, el concepte de transparència està íntimament lligat al d'organisme públic. Per tant, tota la informació relativa a les activitats realitzades anualment des de la càtedra, les memòries anuals, així com totes les notícies en premsa on apareixen s'allotgen en obert en la web pròpia de la càtedra, des d'on es pot accedir a la informació més rellevant de cadascuna d'elles que es va actualitzant contínuament. A més, des de la pàgina d'inici es té accés directe a les últimes actuacions que s'estan duent a terme en l'actualitat. L'objectiu final és aconseguir una transparència total com a part de l'administració pública que som.

6. Resum i Destinataris

 • El destinatari d'aquesta bona pràctica de transparència és la societat en general, qualsevol persona que vulga saber què, com, on i perquè es realitzen les activitats des de la càtedra pot consultar-les des del lloc web propi. En particular, i com a públic objectiu més interessat, es troben òbviament els professors de la nostra universitat i d'altres diferents, tant a nivell nacional com a internacional, interessats en els processos d'aprenentatge amb suport tecnològic. En concret s'han dissenyat apartats dins de la web per a allotjar informació transparent a aquests destinataris:
 • Activitats realitzades: cadascuna d'elles compta amb un espai específic en la web on s'exposa de forma detallada tota la informació relacionada, incloses en molts casos galeries audiovisuals de l'esdeveniment (fotos, vídeos, presentacions). Aquesta documentació tan àmplia rares vegades es troba en les pàgines web d'altres càtedres.
 • Resum d'activitats per any: s'ha construït un espai concret per a albergar el resum de les activitats realitzades, classificades per any natural.
 • Memòries anuals: cada any, la Comissió Mixta de Seguiment ha d'aprovar una memòria d'activitats realitzades l'any anterior i de les propostes per a l'any següent. Totes elles s'allotgen de forma pública en una apartat específic de la web de la càtedra.
 • Referències en premsa: a més, totes aquelles referències que apareixen en premsa, tant escrita com digital com en mitjans multimèdia, són arreplegades per a la seua consulta en un altre apartat específic de la web de la càtedra.
 • Activitats actuals: finalment, en la pàgina d'inici es poden consultar les últimes actuacions que s'estan duent a terme des de la càtedra.

7. Període d'execució i caràcter del projecte

 

Programa Activitat Projecte

 

   

8.Finançament

 

Fons Propis Fons Externs Altres

 

   

 

9. Informació addicional

 

Solució a un problema (20%)

 • Com a part de l'administració pública, creiem que és la nostra obligació mantenir bones pràctiques de transparència que mostren quin és el nostre treball i com gestionem les nostres activitats. És cert que el finançament de les càtedres és sovint externa, que prové d'empreses privades (encara que existeixen càtedres finançades per empreses públiques), però malgrat aquest detall, nosaltres som empleats públics i entenem que, moralment almenys, hem de seguir unes bones pràctiques de transparència adequades. Des d'aquesta càtedra ens prenem molt seriosament aquest assumpte i per això exposem per mitjà del nostre lloc web i de manera detallada, totes les activitats que duem a terme, prenent les precaucions necessàries per a assegurar que tot el que es publica té els drets necessaris per a açò.

Resultats reeixits (20%)

 • És difícil quantificar els resultats d'aquesta pràctica, ja que entenem que, més enllà de proporcionar informació útil per a tota la comunitat interessada en els processos d'ensenyament-aprenentatge intervinguts amb tecnologies, és una obligació, si més no moral, que estem obligats a dur a terme. Per tant, els resultats no es mesuren ací en termes d'eficàcia, eficiència o efectivitat, sinó que es mesuren com a fruit de la responsabilitat que ens concerneix.

Innovació (10%)

 • Segons el que hem pogut acarar en els llocs web d'altres càtedres de la nostra pròpia universitat, o d'unes altres tant a nivell nacional com a internacional, no és habitual que s'expose informació tan detallada com la que publiquem en el nostre lloc web. Poder disposar d'un lloc web en obert on es difonguen les activitats on participa aquesta càtedra en el seu àmbit de treball, l'ús de TIC en la docència universitària, és una pràctica que creiem hauria de ser estesa.

Sostenibilitat (20%)

 • Les labors de creació, manteniment i gestió del lloc web de la càtedra on s'alberga la informació completa de les activitats en què participa estan suportades completament per personal i fons propis de la Càtedra Banco Santander, per tant la seua sostenibilitat està garantida al cent per cent.

Replicabilitat (20%)

 • Es tracta d'una bona pràctica transferible a qualsevol altra càtedra, independentment de l'àmbit en què treballe, ja que el mantenir i gestionar un lloc web d'informació pública no se circumscriu a una temàtica concreta.

Sistema d'Avaluació (10%)

 • Les consultes al lloc web de la càtedra, analitzades a través de les estadístiques que proporciona la plataforma on es troba allotjada, mostren que és una referència àmpliament consultada per les persones interessades en les activitats que desenvolupem des d'aquesta càtedra. Com a exemple, l'any 2017 han sigut prop de 5000 les visites que han consultats prop de 116 000 pàgines. Els visitants no solament es limiten a professors de la nostra universitat, ni tan sols del nostre país, sinó que trobem tots els anys un nombre important d'ells pertanyents a múltiples països del món. Com a exemple, l'any 2017 localitzem visitants de 48 països diferents, entre els quals podem destacar Alemanya, Mèxic, Colòmbia, Argentina, Itàlia, Brasil, Regne Unit o França, tots ells amb més de 10 visitants únics. En menor mesura també es van rebre visites d'Equador, Polònia, Turquia, Canadà, Perú, Federació Russa, Àustria, Xile, Bolívia, Xina, Guatemala, Paraguai, Bèlgica, Portugal, República Dominicana, Japó, Nova Zelanda, Uruguai, Grècia, Holanda, Suècia, Ucraïna, Bielorússia, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, República Txeca, Dinamarca, Finlàndia, Índia, Indonèsia, Irlanda, Luxemburg, Noruega, Romania, República Eslovaca, Taiwan, Veneçuela o Vietnam.