càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

Informe “El treball en plataformes digitals en la Comunitat Valenciana”

  • 2 de febrer de 2023
Portada de l'Informe

La segona edició de l'informe presenta els resultats d'un estudi que té com a objectiu quantificar el nombre de persones que treballen en plataformes digitals en el territori valencià, analitzar el seu perfil, les seues condicions i proposar recomanacions perquè els organismes públics puguen enfrontar-se millor als reptes que aquest nou tipus de treball plantegen i, al seu torn, comparar les dades obtingudes amb les de l'any 2021.

L'estudi s'ha desenvolupat a partir d'una enquesta a 2.026 persones que, comparant-la amb les respostes del 2021, mostra que hi ha hagut un increment d'un 10,6% dels treballadors i treballadores a través de plataformes digitals en la Comunitat Valenciana, representant en l'actualitat un 13,28% de les persones en edat de treballar, la qual cosa suposa aproximadament que unes 462.376 persones en el nostre territori realitzen algun tipus d'activitat productives a través d'aquestes plataformes. No sols ha crescut el nombre de treballadors, sinó que també ho ha fet la intensitat del treball i la rellevància econòmica que té.

El perfil dels treballadors en plataformes digitals és un perfil jove (menor de 36 anys), amb un important increment respecte de l'any passat dels menors de 26 anys, d'origen espanyol (el 87,2%), que resideix en àrees urbanes, compta amb almenys una persona dependent econòmicament al seu càrrec, posseeix un nivell socioeconòmic mig alt, té usualment estudis superiors, exerceix treballs qualificats/professionals i desenvolupa la seua activitat en plataformes digitals de manera complementària a una altra activitat principal.

Un dels principals canvis d'aquest segon estudi és que s'ha notat una tendència important a regularitzar situacions de laboralitat que eren tractades com a treball autònom quan realment responien a realitats de treball per compte d'altri. Les persones ocupades per la pròpia plataforma s'han incrementat notòriament, passant del 23,2% en 2021 al 35,1% en 2022. Paral·lelament, el número dels qui es declaren autònoms ha descendit notablement des d'un 41,3% a un 29,1%, encara que la presència dels autònoms en l'entorn digital continua sent bastant major que en l'economia tradicional.

Si bé, sembla continuar tenint una funció complementària. Un 47,3% dedica menys d'una quarta part de la seua activitat laboral al treball en plataformes digitals i un 80% està buscant ocupació quan treballa en la plataforma. A més, és interessant considerar que quasi un 60% preferiria un treball assalariat a un treball en plataforma.

A més, la majoria de treballadors de plataformes digitals es troben per davall del SMI per hora de treball. És a dir, quasi el 50% dels treballadors percep menys de 8 euros (després de restar les despeses) per hora de treball i més de la meitat no han experimentat canvis en els ingressos.

Un altre dels principals canvis és que hi ha un important augment respecte a l'any anterior el risc d'agressió amb un 58,1%, (en 2021 era el 32,4%) i també han augmentat els riscos de generar problemes de salut (45,2% en 2022, 38,1% en 2021), l'assetjament sexual (44,6% en 2022, 32,6% en 2021) i el risc de patir accidents (39,9% enfront del 34,4%). altres factors de risc importants són la falta de suport de la plataforma davant casos d'emergència (52,3%) i els problemes de conciliació per falta de desconnexió (52,1%).

Sobre els tipus de treball realitzats, continuen destacant aquells multimèdia/creatius (18,4%), administratiu (15.4%) i de vendes en línia (10.6%). Per contra, respecte de l'any anterior destaca l'enfonsament dels treballs de traducció i interpretació, que passen d'un 15,1% a un 5,6%

Finalment, l'estudi planteja huit recomanacions per als organismes públics:

  1. Regulació eficient en matèria de falsos autònoms.
  2. Dissenyar campanyes de vigilància per part de la Inspecció de treball per a evitar situacions com que es demande diners a la persona treballadora per a poder accedir al treball.
  3. La promoció de la sindicació i de la vigilància per a reduir que perceben una quantitat per davall del SMI en el rendiment per hora.
  4. Orientació dels serveis públics d'ocupació cap al treball en plataformes.
  5. Formar en competències digitals bàsiques.
  6. Formació transversal per al treball en plataformes digitals.
  7. Promoure i potenciar formalització treballe en plataformes.
  8. Vigilància dels possibles riscos dels treballadors en plataformes.

Aquestes són algunes de les idees que es mostren en l'informe, us convidem a incidir sobre elles accedint al resum executiu d'aquest i a l'informe complet.

 

Infografia plataformes