Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical - Confederació General de Treball del País València Logo del portal

Mesa Negociadora que tindrà lloc el dimarts, dia 24 de gener, a les 12,00 hores

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior. Text proposat.
  2. Ampliació del permís de paternitat. Text proposat.
  3. Torn obert de paraules.