Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical - Confederació General de Treball del País València Logo del portal

Guia ajuda de prevenció

Hi ha moltes circumstàncies i motius pels quals els problemes laborals poden aparèixer: per les relacions laborals o de convivència amb els teus superiors, companys o subordinats, així com per problemes ergonòmics, d'higiene o de qualsevol altre tipus. Poden ser problemes quotidians que se solucionen amb una breu conversa, però si detectes que s'estenen en el temps i comencen a afectar-te personalment, no ho dubtes, cerca ajuda.

Des de la Secció Sindical CGT estem amb tu. Si tens cap dubte o problema amb les condicions del teu lloc de treball contacta amb nosaltres, bé a través del correu d'aquesta secció sindical: cgt@uv.es o per telèfon: 96 39 83041. També pots contactar amb les nostres delegades de prevenció:

Els delegats de prevenció són els representants dels treballadors i treballadores amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos laborals. Tenen una funció de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció,  competències i prerrogatives que no depenen del beneplàcit empresarial.

Cal distingir els “delegats de prevenció” del “Servei de Prevenció” (SPMA), Servei de l'Empresa que coordina i gestiona la prevenció en l'empresa. Els delegats de prevenció i el SPMA ens reunim periòdicament en el si del Comitè de Seguretat i Salut de la Universitat de València.