Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical - Confederació General de Treball del País València Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora de la Universitat de València 28 de gener de 2021.

 ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.    Proposta.  Text aprovat

  2. Reglament de selecció del personal d’administració i serveis de la Universitat de València. Proposta en valencià.   Proposta en castellà.  Text aprovat.

  3. Torn obert de paraules.