University of Valencia logo Logo del portal

  • CGT

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si escau, de les Actes de les sessions anteriors de 11 de desembre i 17 de desembre de 2015. Acta 1 - Acta 2
  2. Proposta de modificació del Calendari General de la Universitat de València. Text aprovat.
  3. Proposta Addenda al Calendari General de la Universitat de València per a l’any 2016. Text aprovat.
  4. Torn obert de paraules

La reducció horària durant el mes de juny intorduïda en el calendari general, 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy