Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

ORDRE DEL DIA.

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta provisional.

2. Aprovació, si escau, de la modificació de la Relació de Llocs de treball 1/2024. Proposta Modificació RLT del PTGAS

3. Aprovació, si escau, de l’Oferta d’Ocupació Pública del Personal Técnic, de Gestió i d’Administració i Serveis (PTGAS) de la Universitat de València per a l’any 2024. Proposta OPE 2024 del PTGAS

4. Torn obert de paraules