Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

Convocatòria de Mesa Negociadora dijous 07/03/2024

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior. ACTA

2. Aprovació, si escau, de la distribució de la taxa de reposició d'efectius i de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2024 relativa a places dels cossos docents universitaris i de professorat permanent laboral. DOCUMENT

3. Aprovació, si escau, dels "Criteris per al desenvolupament de la carrera docent del personal docent i investigador de la Universitat de València per al curs 2024-2025". DOCUMENT

4. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de selecció i contractació de professorat substitut a la Universitat de València. DOCUMENT

5. Torn obert de paraules.