University of Valencia logo Logo Comparative Education and Education History Departament Logo del portal

Name Category Contact
JOAN MARIA SENENT SÁNCHEZ T.U. DIR. 963864588
joan.m.senent@uv.es
LLUM SANFELIU GIMENO T.U. 963864838
M.Luz.Sanfeliu@uv.es
ANDRÉS PAYÁ RICO C. DR. SEC.  963864840
Andres.Paya@uv.es
Mª JESÚS MARTÍNEZ USARRALDE T.U. SUP.  963864684
m.jesus.martinez@uv.es