Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Anatomia i Embriologia Humana Logo del portal

PROGRAMA DE DONACIÓ DE COSSOS A LA FACULTAT DE MEDICINA - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Els cadàvers que s'empren per a la docència de grau i postgrau procedeixen del Programa de Donació de Cossos de la Universitat de València. Els cadàvers procedeixen de donacions altruistes en vida que serveixen per a formar a les futures generacions de professionals mèdics, fisioterapeutes, logopedes, infermeria, farmacèutics etc, i perquè els especialistes quirúrgics milloren les seues tècniques i desenvolupen nous procediments.

Mitjançant aquest Programa de Donació de Cos es millora l'assistència sanitària que rebrà tota la població a causa de la formació tècnica que rep l'estudiant o bé a la formació que amplia el cirurgià en formació.

El propòsit del Programa de Donació de Cos de la Universitat de València és conscienciar a la població sobre la importància i la necessitat de proporcionar material necessari per a l'estudi anatòmic per als nostres estudiants i als metges i investigadors.

El coneixement de l'anatomia humana obtingut amb la dissecció és una part imprescindible de l'educació dels professionals sanitaris que no es pot dur a terme a través de vídeos, maquetes de plàstic o programes informàtics.

INFORMACIÓ

Les persones que desitgen donar el seu cos a la ciència i a la investigació han de posar-se en contacte amb la Secretaria del Secretaria del Departament d'Anatomia i Embriologia Humana de la Universitat de València telefonant al 96 398 35 02. A tota persona interessada se li entregarà o se li enviarà per correu postal tota la informació necessària perquè puga prendre la seua decisió i complir la seua voluntat, sempre que es complisquen els requisits en el moment de la defunció.

Una vegada entregat el cos a la ciència, ja no serà objecte de reclamació per part de la família.

Serà efectiva la seua acceptació en el programa, en el moment que complisca els requisits i aporte tota la documentació necessària.

En cap cas es cobrarà cap quantitat als donants.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per a la tramitació s'ha d'omplir el següent imprés amb les signatures del donant i dos testimonis.

Una vegada complimentat l'imprés, serà necessari entregar l'exemplar corresponent al nostre departament, junt amb la fotocòpia del DNI, tant de la persona donant com la de les dues persones que actuen com a testimonis i fotocòpia del SIP del donant. Serà llavors quan li farem entrega del carnet o targeta de donant segellat pel departament.

Per a entregar la documentació haurà de demanar una cita prèvia telefonant al 96 398 35 02 amb la Secretaria del Departament d'Anatomia i Embriologia Humana, situat en la 2a PLANTA DE LA FACULTAT DE MEDICINA, part posterior.

També es pot sol·licitar que tant l'imprés com el carnet li siguen remesos per correu postal i retornar l'imprés complimentat de la mateixa manera.

REQUISITS PER A SER DONANT

Poden entrar en el programa de donació de cos les persones majors d'edat. La majoria dels cossos són acceptats com a donants, no obstant això algunes donacions no poden ser acceptades, com és el cas de :

- Cossos amb obesitat extrema o caquèxia extrema (excessivament gruixuts o excessivament prims)
- Si els teixits han sigut destruïts, cremats o accidentats greus.
- Si el cos està sotmés a un procés d'instrucció judicial (autòpsia metge legal),

- Si el cos  presenta deformitats i/ o amputacions importants.
- Tampoc pot ser admés. Si el donant pateix una malaltia infecte contagiosa com el *Coronavirus,l'Hepatitis B, l'Hepatitis C, la infecció pel virus VIH (SIDA), o Sèpsia (infecció sanguínia), etc...
- Malaltia estranya, o qualsevol altra malaltia que supose un risc potencial de salut dels estudiants o les persones que treballen amb el cos.
- Qüestions pressupostàries (pot arribar el cas que no haja pressuposat disponible).


Per motius estrictament científics es prega que una vegada passats els dos dies posteriors al dia de l'òbit, s'abstinguen de concertar.
En tots els casos, el Programa de Donació de Cos es reserva el dret per a determinar l'acceptabilitat d'una donació potencial.

DIGNITAT, RESPECTE I ANONIMAT

Es garanteix als donants de cos i a la seua família que seran tractats amb dignitat, respecte i anonimat en tot moment.

Durant els estudis que es realitzen, els estudiants són supervisats pels professors tractant el cos amb el màxim respecte i dignitat.

Els alumnes saben que el cadàver que estudiaran és el d'una persona que va fer un gran regal a la societat, va donar el seu cos per a la docència i la investigació d'una forma altruista amb l'ànim de servir als altres. L'acte de la donació de cos requereix voluntarietat, llibertat i solidaritat per part del donant, i acceptació i agraïment per part de qui ho rep.

Els donants no són tan sols persones que trien donar els seus cossos, ells també són la mare, filla, pare o fill d'algú i seran honrats en la seua decisió.

INFORMACIÒ LOPD

Registre d´activitats

Fitxa resum

INFORMACIÓ I CONTACTE

Departament d'Anatomia i Embriologia Humana. Facultat de Medicina de València.

Direcció: Avda. Blasco Ibáñez 15. València 46010

Pàgina web: www.uv.es/anatomia

- Horari d'atenció telefònica: de 9h a 14h (dies laborals)

  1. Telèfon d'informació sobre donació i inscripcions: 96 3983502 
  2. Telèfon d'avís de la defunció: 628 405 373. Tècnics de laboratori i ells ja avisen a la funerària, que es posarà en contacte amb els familiars.