Universitat de ValènciaDepartament d'Astronomia i Astrofísica Logo del portal

Grau en Física

1r curs

Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34233 Física general I 6 Formació bàsica Veure fitxa
34235 Física general III 6 Formació bàsica Veure fitxa
34236 Àlgebra i geometria I 6 Formació bàsica Veure fitxa
34237 Àlgebra i geometria II 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34250 Laboratori de mecànica 5 Obligatori Veure fitxa
34242 Mecànica I 6 Obligatori Veure fitxa
34244 Mecànica II 7,5 Obligatori Veure fitxa
34243 Oscil·lacions i ones 4,5 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34261 Astrofísica 4,5 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34265 Treball fi de grau en Física 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34269 Astrofísica observacional 4,5 Optatiu Veure fitxa
34282 Pràctiques externes 6 Optatiu Veure fitxa
34270 Relativitat i cosmologia 4,5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.