Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Astronomia i Astrofísica Logo del portal

El Departament d’Astronomia i Astrofísica (DAA) és l’òrgan encarregat de coordinar els ensenyaments d’acord amb la programació de la Universitat de València i de fomentar la investigació i les altres activitats universitàries referents a l’àrea de coneixement d’Astronomia i Astrofísica i a l’àrea local de Relativitat i Gravitació.

El departament està adscrit a la Facultat de Física.

El departament va ser creat en la reunió del 26 d'abril de 1994 (AJGUV 94/90) de la Junta de Govern de la Universitat de València. El departament començà a funcionar a partir de l'1 de gener de 1995.

El departament d'Astronomia i Astrofísica es constitueix inicialment a partir de dos grups de professors provinents del departament de Física Teòrica i del departament de Matemàtica Aplicada i Astronomia.

Actualment la investigació al departament s'estructura en quatre grans grups:

  • Grup de Cosmologia

Aquest grup estudia la formació, evolució i propietats de les galàxies i de les seues associacions. Així mateix el Fons Còsmic de Microones (FCM) és investigat en el marc de la missió Planck.

  • Grup d'Astronomia i Ciències de l'Espai 

Aquest grup es dedica a l'astronomia en alta energia i al desenvolupament d'instrumentació per a missions espacials.

  • Grup d'Astrofísica Relativista

La investigació d'aquest grup és dedicada a comprendre la física subjacent i la dinàmica d'alguns dels escenaris més representatius en el camp de l'astrofísica relativista

  • Grup d'Astrofísica Computacional

La investigació d'aquest grup va dirigida a obtindre una idea més profunda sobre els processos físics que tenen lloc en plasmes astrofísics magnetitzats, la qual cosa implica un ample rang d'escales espacials i temporals.

  • Grup de Radioastronomia

 Aquest grup aplica les tècniques de la radioastronomia a fonts galàctiques, extragalàctiques i a l'avanç de l'astrometria

A més a més també té línies d'investigació en física solar i contaminació lumínica.

El departament disposa de l'Aula d'Astronomia, un laboratori docent del departament, on s'imparteixen les pràctiques de les assignatures d'Astronomia. La seua finalitat és acostar directament l'estudiant als objectes celestes fent ús de les tècniques i mètodes usuals en aquesta disciplina.

Tanmateix, en un compromís per acostar la ciència de l’Astronomia a la societat, aquesta aula s’obri al públic en general i assumeix una tasca divulgativa els dies que no hi ha activitat docent. Aquesta oferta pot ser aprofitada tant per escoles com per grups o persones interessades en l’observació del cel.