Universitat de ValènciaDepartament d'Astronomia i Astrofísica Logo del portal

Grau en Periodisme 2010

4r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 37,5, Optatiu: 22,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
Optativitat 22,5 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33392 Cosmologia i exploració de l'espai 4,5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.