Logo de la Universitat de València Logo Departament de Biologia Vegetal Logo del portal

 


La Junta Permanent és l'òrgan encarregat d'assistir al Director en la gestió ordinària del Departament. La seva composició i funcions estan regulades en els articles 14 al 17 del Reglament de Règim Intern del Departament, així com en les diferents disposicions dels Estatuts de la Universitat de València.

La Junta Permanent està formada pel Director del Departament, que la presideix, per tres representants del P.D.I., per un representant del P.A.S. i per un representant dels Estudiants.