Logo de la Universitat de València Logo Departament de Biologia Vegetal Logo del portal

El projecte REVAREA: "reciclatge i valorització de residus agro-industrials. Compostatge de residus vegetals i efectes del compost en el sistema sòl-planta"(TRA2009-0194), va ser finançat pel Ministeri de ciència i innovació, en el marc del VI Pla Nacional de investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica 2008-2011 ~ Annex II: subprograma de projectes d'investigació fonamental dirigits a la transmissió del coneixement a l'empresa (TRACE).

L’eliminació de residus d'agro-indústries degut al conreu, envasat i comercialització d'aliments, és un problema greu. La gestió més racional d'aquests residus és evitar tractaments d’elevat cost i el seu  aprofitament sense perjudici per a la salut de l'home, animals i el medi ambient, a més a més possibilitar algun benefici. Durant la realització d'aquest projecte es va realitzar el compostatge i l'ús de compost produït com adob orgànic per al tractament, reciclatge i valorització de residus d'una agro-industria per tal de proporcionar una tecnologia neta, així com un pla d'acció per a la seua correcta gestió. Els resultats confirmen que els residus d'enciam, blat de moro i torba barrejats en les proporcions establertes en aquest projecte són efectives per dur a terme amb èxit el compostatge dels residus i obtenir un compost de qualitat agronòmica que, utilitzat com adob orgànic, millora la fertilitat física i química del sòl i afavoreix el desenvolupament del cultiu de blat de moro, la qual cosa permet estalviar fertilitzants i minimitzar el seu impacte ambiental.

Aquest projecte presenta una solució fàcil, econòmica i viable per al tractament, reciclatge i valorització de residus d'agro-industries no perillosos que pot ser aplicada per empreses i al mateix temps, produeix beneficis. En definitiva es tracta de convertir un residu en un recurs com ho demana la societat davant d'un desenvolupament sostenible.

Logo Ministerio de Economía y Competitividad

Cartell del Projecte

 

Camp

Camp

 

 

Cicle Projecte