Logo de la Universitat de València Logo Departament de Direcció d'Empreses Logo del portal

Lectura Tesi Doctoral

  • 4 de maig de 2023
Markus Alexander Wienbreyer

El proxim dilluns, 15 de maig de 2023 a les 11:15h, a la sala Ignacio Villalonga (1a Planta Facultat d'Economia)

realitzarà l'exposició de la seva tesi doctoral l'estudiant del programa Doctorat en Direcció d'Empreses Markus Alexander Wienbreyer

Amb el títol:
The influence of Culture and Religion on the capital structure of SME – A pan European quantitative research.

Dirigida per les doctores Dra. María Iborra i Dra. Carola Spiecker

El tribunal està format per:
President: Dr. Vicente Safón Cano (Universitat de València)
Secretari: Dr. Elies Seguí Mas (Universitat Politècnica de València)
Vocal: Dra. Sabrina Melanie Hegner (Universidad de Hochschule Bremen)

Breu resum de la tesi:

Diferents teories financeres han intentat explicar l'estructura de capital de les empreses considerant-la com una elecció racional amb resultats limitats. Per contra, la teoria de les elits directives destaca la influència dels valors i creences dels alts directius en les decisions de les empreses i la teoria institucional complementa aquesta visió amb el paper dels valors i normes institucionals en les decisions i opcions financeres . La nostra investigació analitza la influència dels valors culturals i la pertinença a una religió en l'explicació de per què les PIME difereixen en les seves preferències financeres, amb l'objectiu d'enriquir les teories racionals de l'àrea financera amb la proposta de la teoria de les elits directives i la teoria institucional. Per tant, aquest estudi utilitza el marc cultural de Hofstede (2021) i dades de pertinença al cristianisme de 24 països europeus -i de les dues principals religions cristianes- per analitzar-ne l'impacte en l'estructura de capital, específicament en les seves preferències entre capital i passiu. A més, analitza l‟impacte de la cultura i la religió en el comportament d‟assumpció de riscos de les PIMEs. A través d'una base de dades de 27.778 pimes manufactureres de 24 països de la UE amb informació financera del 2015-2019 i utilitzant anàlisi multinivell, trobem evidència que la cultura i la religió influeixen en l'elecció de l'estructura de capital a les pimes i afecten el comportament de presa de riscos. Tot i això, i en contrast amb diversos investigadors anteriors, que troben una forta relació entre la cultura, la religió i el comportament financer de les empreses, els nostres resultats mostren un efecte de la cultura i la religió en la direcció prevista, però, de petit mida.