Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret Civil Logo del portal

Grau en Ciència de Dades

2r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Formació bàsica: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36415 Aspectes legals sobre dades 6 Formació bàsica Veure fitxa

4n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36447 Pràctiques externes 12 Obligatori Veure fitxa
36448 Treball de fí de grau en Ciència de Dades 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.